Бул видеону, бир эле убакта, жашоодон алынган жана кыжырга тийген десек болот. Себеби, чынында эле кыжырга тиет

Эскертүү! Шок-контент! Эгер тротуар плиткасы кыйшык туруп калганын көргөндө жиниңиз кашайса, эгер карандаштарды өңү менен тизсеңиз, эгер хаоско толгон бул дүйнөдө гармониянын белгисинин жоктугу көздөрүңүздү титиретсе – бул видеону көрбөңүз! Перфекционисттер бул видеону көргөн соң уктай албай кыйналышат, ал эле эмес, кээ бирлерине психологдун жардамы керек болот, деп айтышат. Бирок, эгер сиз кулак түргүч козголоңчу болсоңуз, албетте, биз сизди токтото албайбыз.

Бул видео жүрөктү сыздатат. Биз эскерткенбиз

Эгер коркуп көрбөй өтүп кетсеңиз, анда тамашалайбыз: бул жерде кан менен жаман нерселер жок. Болгону, жашоодогу, биз дайым кездештирип турган, анча идеалдуу болбой калган эле нерселер.

Facebook барагыбызга жазылыңыз