Сүйүү – ааламдагы эң улуу сезим экенин далилдеген күчтүү 19 сүрөт

Сүйүү – адамда бар эң жакшы сезимдердин бири. Анын бардык көрүнүштөрү сонун. Кимди сүйөөрүбүз маанилүү эмес: ата-эне, достор, жубай, үй жаныбарлар же жакын адам. Маанилүүсү, бул сезим адамга кандай чоң кубаныч алып келгендигинде.