Жылдыз белгилери боюнча жакшы жана жаман күйөөлөр тизмеси

Кыздар болочок жубайын тандаарда жети ченеп бир кесиши керек го.  Тандоо учурунда жылдыз белгисине да көңүл буруп койсоңор  кереги тийип калаар.

 

 

Зодиак боюнча эң жакшы күйөөлөр булар:

Букачар – үй бүлө курууга эң олуттуу караган эркек. Тынч, чыдамкай, бекем үй бүлө пайдубалын тургузган жигит. Жөнү жок чыр чыгара бербейт, аялынын күңкүлдөп жемелегенин да көтөрө билет. Иштеген ишинин майын чыгарат ишенимдүү, катуу болгону менен жароокер, боорукер. Аялына берилген, шаан-шөкөттү  көп жактыра бербейт. Бирок, эсиңизде болсун ачуусу чындап келгенде ал букадай бууркандай жолундагыларды  челип ыргытат.

Бөйөн – камкор күйөө, жакшы ата. Үй бүлө дегенде ичкен ашын жерге койгон, аталык мээрими күчтүү. Бар тапканын балдарыма деп, бала-чакасын аяз атадай кубантат. Маанайы бузулганда жубайына да жаман айтпайт, өз алдынча көйгөйүн чечкенге аракет кылат. Кубанычын жубайы менен тең бөлүшөт. Мүнөзү, кесиптик жаатта Бөйөн лидер, өжөр, чыдамдуулугу менен максатына жетет. Бөйөнгө тагдырын байлаган  жубай анын  мансап тепкичтерине  умтулганын жеке мүдөөсүн гана эмес үй бүлөсүн жакшылап багуу үчүн болгон аракети деп түшүнүшү керек. Болгону бөйөндүн абдан сезимталдыгын, өзгөчө жакын адамдарынын таарынтканын эч убакта кечире албастыгын эске алыш керек.

Арстан – өзүн падыша сезет, албетте өзүмчүл. Эгерде анын жубайы болуу бактысы сизге буйруса,  өзүңүздү ханышадай алып жүрүүгө тийишсиз.  Баарынан мурда эч убакта арстандын көзүнө чөп салбаңыз. Арстан жубайына 100% пайыз ишенгенде  асмандагы айды алып берүүгө даяр. Арстан менен акылдуу аял гана эриш-аркак жашай алат.  Өз көмөчүнө күл тарткандар арстан менен үй бүлө кура албайт. Күчтүү эркектин артында күчтүү аял турат деген сөз  арстан менен анын жубайына айтылгандай...

Балыктар – сезимтал, ишенимдүү,  үй бүлөдөгү ызы-чууну такыр каалашпайт. Булар  дароо эле тил табышып кетишпейт, түнт, көп сүйлөбөгөн немелер. Жакын адамдарынын арасында сууда сүзгөн балыктай эркин болуп, алардын ой тилектерин ишке ашырганга аракет кылат. Жан дүйнөсүндө амбициясы күчтүү болгону жакын адамдарынын көңүлүн ооррутпаш үчүн баарына кайыл болот. Эгер балыкка жакшы жубай туш келсе мисалы Горбачевдун аялы Раиса Максимовнадай анда  ийкемдүү, кыраакы балык  бийиктиктерди багынтат.

Текечерлер – экиге бөлүнөт тоо теке жана үй жаныбары. Тоо текенин көкүрөгү көктө, үй текеси колдо барын барктаган, үнөмчүл. Тоо теке аракетинин арты менен  мамлекеттик кызматтарды аркалайт. Текечердин кимиси болбосун жакшы күйөө, камкор ата. Эмгекчил, иштерман, аракетчил текечер үй бүлөсүнө чыныгы майрамды  уюштура алат.

 

Бийкеч – жакшы күйөөлөрдүн алтынчы сабында. Күйөөсүн жанынан алыс чыгаргысы келбеген аялдар үчүн жакшы жар, себеби үйүнөн көп чыга бербеген үй күчүк. Жөнөкөй, боорукер, үй бүлөсүн кем-карчсыз багууга жан үрөйт. Бийкечке турмушка чыккандар кызыл килем үстүндө басып  шаан-шөкөттүү кечелерге барам деп кыялданбасын, себеби бийкеч  анчалык шыктуу эмес.

Тараза – жигиттер жагымдуу, ак пейил, уруш-чатакты жактырышпайт, эмне жаңжал болбосун тынчтык жолу менен чечкенге аракет жасашат. Билимдүү болгону менен, аңкоо, анан ишенчээк болушат. Чечим кабыл алаарда кыйналышат, андыктан аларга мындай учурда аялы жакшы жардамчы боло алат. Жумушта абдан жигердүү, кээде чарчаганда кашаңдап калышат да кайра күч жыйнап эс алагнда эки эселеп иштеп салышат.  Бала-бакырасына мээримдүү ата.

Ал эми бул жылдыз белгилеринен жакшы күйөө чыкпайт экен:

Токту – тубаса лидер, күйүп-жанган энергиясы ашып-ташкан эркек. Абдан кызгаанчак, өзүмчүл, катынпоз кыскасы, үй бүлөлүк жашоого терс таасирин тийгизе турган  кыял-жоругу башынан ашат. Беттегенин бербеген көкбет токтуга  лидер аялдар жубай боло албайт. Акылдуу аял эч качан токту менен  тирешпейт, ага бай ийүү менен жеңе аласың.

Эгиздер бүгүн жолдо, эртең тоодо. Аларга дегиңкиси ишенип болбойт. Үй бүлө жоопкерчилигин мойнуна алуу эгиздерге оор иш. Аялды багып, балдарга камкордук кылуу анын чыдамсыз жан дүйнөсүнө төп келе бербейт. Эгиздер изилдөөчү, жаңы жерлерге барып, тааныбаган өлкөлөргө саякатка чыгып, ээн эркин жүргөндү жактырышат.

Жаачы – эгиздерге окшоп, жоопкерчиликтүү үй бүлө ишинен тажаган эркектер. Кайталанма күндөр, улам алса улам түгөнө берген азык-түлүк, түгөнбөгөн үй тиричилиги жаачынын романтикалуу жан дүйнөсүнө төп келе бербейт.

Чаян – өзүмчүл, тиран, керт башынын кызыкчылыгын баарынан жогору койгон Чаян менен жашоо аялзаты үчүн чыныгы оор сыноо. Ага баары эле чыдай албайт. Тили уудай, шек санап эле турат, кызганчаактыгы жанда жок. Энергиясы да оор, аны энерговампир деп да койсо болот. Чаян менен  ченде жок чыдамкай аялзаты гана тил табышат.

Суукуйду – үй бүлө курууга мойну жар бербеген суу куйдулар  карт бойбок бойдон жүргөнү эле оң. Себеби ал үй бүлө куруп, аялдын чекесинысытпайт, тескерисинче жеңил жүрүш-турушу, өзүмчүлдүгү менен тажатып жиберет. Ошондуктан ажырашкандардын арасында Суукуйдулардын пайызы баарынан жогору турат.