Жылан түшкө кирсе эмне болот?

Ислам дини түшкө аянга өзгөчө көңүл бурат. Чыныгы момун мусулман уйкуга кетээр замат адамдын жаны учуп аалам айдыңынан маалыматтарды алат деп ишенет. Аллах алдыда боло турган маанилүү кабарды  түш аян аркылуу билдирет. Айрым аяндар даана түз мааниде кирсе, айрымдарын чечмелеп жоорууга туура келет экен. Мындай учурда Ислам түш жооруусу жардам берет.

Мисалы түшкө кирген Жылан ар түрдүү жооруулат, кептин баары ошол түш сага Аллах тарабынан берилдиби же шайтан түшүңө азгырып киргизип жатабы мына ошондо. Айрым учурда  түшкө кирген жылан үй бүлөнү, ооруудан сакайып кетээриңди билдирип, эркек адамды жана балдарды билдирсе, экинчи мааниси – душман, ушак-айың жана жашыруун ойлорду туюндурат. 

 

 

Куран боюнча

Ыйык  жазууларды окуганда  жыландын түшкө кириши бай душманды билдирет экен. Эгер түштө жылан үйгө кирсе пейили бузук адам ага кастарын тигип жатканы. Эгер түшүндө адам жылаанды өлтүрсө анда ал Аллахтын жардамы менен душманын жеңет. Жылан жубайы экөөнүн төшөгүндө жатса Кудай-тала  ал адамдын аялы жакын арада каза болоорунан белги берип жатканы.

 

 

Жыландын түшкө киришинин көп мааниси бар. Эгер түштө адамдын үйүндө жыландын уюгу бар болуп, бирок ал адам андан коркпосо демек, ал адамдын ишенген адамдарынын арасында душман бар экенинен жышаан. Ошондой эле анын душмандары динге ишенбей, өзүн билип, өтүгүн төргө илген немелер. Өлүү жылан түшкө кирсе Аллах ал адамды эч кыйынчылыксыз душманынан куткарат. Эгер түштө адамдын үйүндө жылаан сойлоп жүрсө, бирок, адамга тийбесе демек үй бүлөнүн ичинде, жакын адамдарынын арасында көңүлү бузук, көзү түз эмес адамдар бар.

 

 

Сүрөөлөр боюнча

Айрым сүрөөлөрдө түшкө кирген жылан душмандардан  коргоочу катары жооруулат. Мындай түш көргөндөр Жогорку күчтөр анын жана үй бүлөсүн сактап, коргоп тураарына ишенсе болот. Эгер, жыландын уюгу үйдө сойлоп жүрсө, адамдан коркпосо, анда меймандардын арасында  тымызын душман бар экенинин, үй бүлөнү ыдырата турган алардын арам ою ичинде катылганын билдирет.  

 

 

 

Өлгөн жылан түшкө кирсе чыныгы жашоодо адам  аны көрө албаган, ичи тар, үй бүлөсүн ушак-айың кылган душманынан кутулат. Эгер адам түшүндө килейген жылан менен алышса өңүндө анын ар намысына шек келтирген киши менен алышат. Эгер адам түшүндө жылан менен күрөшүүгө даярданып жатса, демек ал өңүндө акыйкаттыкты жана ар намысты сактоо үчүн кимдир бирөөлөргө жардамдашат.

 

 

Түштөгү жылаандын кыймыл аракети

Түшүңдө жылан тиштесе, эки жагыңды абайлап карап, тегерек четиңде жаман адамдар, душмандар барбы жокпу жакшылап текшерип, сак бол! Эгер түшүңдө жыландын ышылдаган дабышын уксаң, демек душманың артка чегингени, бирок ал убактылуу гана чегинди, ыңгайлуу учурду күтүп кол салганга даярданат. Түшүңдө жыланды колуңа алсаң, демек душмандарың сага жамандык кыла албайт.

 

 

Мындай түштүн дагы бир мааниси байлык жана ийгиликти билдирет. Түштө жыландын этин жесең жаман көргөн адамдарың тараптан кандайдыр бир пайда көрөсүң. Түшүңдө жылан бир жерден сыйгаланып түшүп, тынч жатса, сага кол салбаса жакын арада башчы болосуң. Эгер жылан адамга кол салса өңүндө мындай адам бийлик тараптан же жетекчиликтен нааразычылыгына дуушар болот.

 

Дагы маанилүү жагдай түштү ким, качан көргөндүгүндө. Бойдок аялга түшүндө жылан көрүү - адилеттик үчүн күрөшүүнү билдирет. Үй бүлөлүү аял затына жылан кирсе өңүндө ушак-айыңга каршы туруп, үй бүлөсүнүн ар намысын сактап калышы  керек. Кош бойлуу аялдын түшүнө жылан кирсе Аллах ага жаман адаттарын таштап, аман-эсен көз жарып алышы үчүн ден соолугун чыңдашы керек экенинен белги берип жатканы. Ал эми эркек кишинин түшүнө жылан кирсе аны алдыда олуттуу өзгөрүүлөр күтүп турат,  жашоосун түп тамырынан бери өзгөртүп, байлык топтойт.