Жети атанын сыры: ата-тегибизди билип жүрүү эмнеге маанилүү

Сиздер түпкү аталарыңыздар ким болгонун билесиздерби? Алардын аттары ким, тагдыры кандай болгон? Азыр сизден 7 атаңызды сураса айтып бере аласызбы?

Көптөгөн адамдар ата-тегин, алардын жашоо-турмушу кандай болгонун биле беришпейт. Бекеринен кыргызда «жети атасын билбегенди - кул» дебесе керек.

 

 

Биз өзүбүздүн түпкү тамырыбыз менен кызыкпайбыз, ал бизге эмнеге керектиги жөнүндөгү түшүнүктү да жоготконбуз. Чынында, биздин жашообуз ушундан көз каранды эмеспи! Бекеринен тукум-урукту үй-бүлөө дарагына салыштырбаса керек. Дарактын сөңгөгү – биз, жалбырактары – балдарыбыз, ал эми тамыры – ата-тегибиз.

Эми элестетиңиздер, сиз чоң жана жакшы укум-тукум кылдыңыз. Бирок сиз ата-тегиңиз жөнүндө эч нерсе билбейсиз жана кызыккан эмессиз. Мындай бактын тамыры кандай болот? Алсыз, кичинекей жана жансыз. Эгер катуу шамал болсо, ал тамырлар бакты кармап кала албайт, туруштук бере албайт. Жашоодо да дал ушундай болот.

Эгер адам өткөн мезгил менен кызыкпаса, эмнеге ата-тегин билиш керек экенин түшүнбөсө, ал ата-тегинин жардамына, колдоосуна ээ боло албайт. Бирок аны жөн эле билип коюу аздык кылат. Эгер адамдын жашоосунда ата-энеси, чоң ата, чоң апасы менен болгон мамилеси начар болсо, так ушундан баштап муундардан келген энергия токтойт.

Таарыныч, жаман көрүүнүн бардыгы муундардан келген жакшы энергиялардын келүүсүнө тоскоол болот жана ал күчтөрдү жаман жакка бурат. Сиздер тукумдун каргышы тууралуу уккан чыгарсыздар? Ошол себептен тууган-урук менен тирүү болсо жакшы мамиле түзүп, ал эми өтүп кеткен болсо кечире билүү маанилүү. Бирок бул эмнеге өз ата-тегин билүү керек, алар менен эмнеге жакшы мамиледе болуу керектигинин жалгыз гана себеби эмес.

 

Адамдын жети мууну – энергетиканын жети борборун билдирет. Ар бир муун биздеги өзүнчө белгилүү бир багытты түзүүгө себеп болот.

  • Биринчи муун (мен).
  • Экинчи муун – дене түзүлүштү, ден соолукту түзөт.
  • Үчүнчү муун – акыл эске, жөндөмдүүлүккө, талантка жооп берет.
  • Төртүнчү муун – шайкештикти, кубанычты жана материалдык жетишкендикти сактоочулар.
  • Бешинчи муун – жашоодогу коопсуздукка жооп беришет.
  • Алтынчы муун – салттарды сактоого көмөктөшөт.
  • Жетинчи муун – биз жашаган өлкөгө, шаарга жана үйгө жооп беришет.

Өз ата – тегибиз менен жакшы мамиледе болуу үчүн, алгач ар биринин аты жөнүн, жашоосун, тагдырын билип алуубуз керек. Андан соң ар бирине дуба кылып, куран окуй жүрүңүз. Биздин максаттарыбыздын орундалышы, ата –тегибиздин колдоосуна ээ болуу, биздин колубузда.

Бул маанилүү маалыматты досторуңуз менен бөлүшүңүз!