Жашоону жакшы нукка бурган 12 мыйзам. Ар бири маанилүү!

Жашооңду жакшырткың келсе карманын 12 мыйзамына көңүл бур! Мына ушул мыйзамдар тагдырды жаратат.

Карма — бул адамдын жасаган иштери жана анын натыйжасы. Бул адамдын тагдырына түздөн түз тиешелүү. Өткөн чак бизди ойлонууга жана андан сабак алууга жардам берет. “Эмнени эксең, ошону жыйнайсың” деген накыл кеп карма мыйзамынын түп өзөгү. 

 

1.  Улуу мыйзам

Адам өз колу менен жасаган турмуш чийиминде жашайт. Эгер бактылуу, сүйүктүү болгуң келсе өзүң да өзгөлөрдү чын ыкластан сыйлап, жакшы көрүп, ак пейил мамиле жаса.

2. Жаратуу мыйзамы

Жашоодо эч нерсе өзүнөн өзү болбойт, жашоону жакшыртуу үчүн биздин аракетибиз керек. Өз алдыңча болууга үйрөн.

3.  Өсүү мыйзамы

Алдыга жылгың келсе башкаларды коюп, өзүңдү өзгөрт. Адам ой пикирин өзгөрткөндө сырткы чөйрө да өзгөрө баштайт.

4. Баш ийүү мыйзамы

Бир нерсени өзгөртөөрдөн мурда ал кандай болсо так ошондой кабыл ал. Адамдардын жакшы жагын гана байкаш керек. Душмандашканга эмес, дос болгонго аракет кыл.

5. Жоопкерчилик мыйзамы

Эгер жашооңдо көйгөй жаралса анда ага өзүң күнөөлүсүң. Өзүбүздүн турмушубуз, жашообуз үчүн өзүбүз гана жоопкерчиликтүүбүз.

6. Баары бири бирине байланышып турат...

Жакшы адатыңдан сый табасың, жаман адаттан каргыш аласың. Жыйынтыкка жетүү үчүн ишти башташ керек. Максаты жок сүзгөн кеменин коштогон шамалы болбойт. Максатка жетүү үчүн жасалган майда кадам да маанилүү. Адамдын өткөн чагы, учур чак жана келээр чагы бири-бири менен тыгыз байланышта болот.

7.  Максат коюу мыйзамы

Бир ишке башыңды байла. Чоң максатты көздөгөн адам жерге оңой-олтоң эле түшө койбойт.

8. Өз башынан өткөрүү

Эгер бир нерсени далилдегиң келсе, ал далил өзүңдүн жашооңо байланыштуу болгону оң. Адам өз башынан өткөрүп, жон териси менен сезген нерсени гана башкаларга үйрөтө алат.

9. Бүгүн жана азыр

Өткөнгө өкүнбө, келечекти болжобо. Бүгүнкү күн менен жаша. Бардык жакшы нерсени бүгүн, азыр жасап калууга умтул. Эски нерсе жаңынын жаралышына тоскоол болот.

10.  Чыдамкайлык жана сыйлык

Жакшы сыйлык чоң эмгекти талап кылат. Жашоонун жыргалы сени алдыда сыйлык күтүп турганын сезүү.

11. Өзгөрүү мыйзамы

Жашоонун сабагын алып бүтмөйүнчө турмуштагы ар кыл кырдаалдарга кабыла бересиң. Ошентип олтуруп өз жолуңду табасың. Жашоодо баары өтөт-кетет, өзгөрөт.

12. Эргүү мыйзамы

Адам баласы эмнени эксе, ошонун түшүмүн жыйнайт. Бул шексиз. Адамды сүйгөн иши дайыма эргитип, кубаныч тартуулайт.

 

"Жакты" кнопкасын басып, Facebook
барагыбызга
жазылыңыз.
Биринчилерден болуп бизди окуңуз.