Ылдам тест: Манжаңыздын узундугу сиз жөнүндө эмне айтат

Сиздин манжаңыздын түзүлүшү сиз жөнүндө эмне айта алаарын ойлонуп көрдүңүз беле? Көрсө, бармактын узундугу менен формасы адам тууралуу көп нерсе айтат экен. Албетте, бул, эч кандай илимий далили жок теория, бирок биз, бул айтуулар канчалык туура экенин текшерип көрүүнү сунуштайбыз. Келгиле баштадык. Бармагыңызды жакшылап караңыз.

 

 

 

 

ВАРИАНТ А.

Бармактын үстүңкү фалаңгы (шыймылчактары) алдыңкагы караганда узун.

Бул адамдарга укмуштуудай берилгендик жана бектик таандык. Ошол эле кезде алар сүйлөшүудө ачык жана айланадагыларды өзүнө магния сыяктуу тарта турган касиети бар.

ВАРИАНТ В.

Бармактын эки фалангы тең бирдей.

Бул тең салмактуу жана өзгөчө жайбаракат адам. Адатта мындай адамдар сөздү түз айткан, өзүнүн өнүккөн кыялы бар жана ою курч болушат.

ВАРИАНТ С.

Бармактын үстүңкү фалаңгы ылдыйкыдан кыска.

Бармагы мындай өзгөчөлүктөгү адамдар ак ниет жана ишенимдүү. Аларга ишенсе болот. Жашоого оор басырыктуу көз карашы жана чечкиндүүлүгү менен айырмаланышат.