Уктап жатканда адамдын сыры ачылат. Кантип?

Ар бир адам өзүнчө дүйнө. Уктап жатканда адамдын ички дүйнөсү сыртына чыгат дешет. Бал уйкунун сыйкыры адамдын катылган сырларын ашкере кылат. Байкаган чыгаарсыз сизге кандай жатып уктаган ыңгайлуу?

 

 

1. Жамбаштап түз жатуу

Бул поза  негизи уктаганга ыңгайлуу эмес. Эгер буту колду-бутту түз таштап , жамбаштап жатып уктасаңыз, демек сиз ийкемдүү, турмуштун  ар кандай кырдаалдарына бат ыңгайлашкан адамсыз. Көпчүлүк арасы сизге жагымдуу, команда менен иштегенге ыктуусуз. Ак пейил, колунан келген жакшылыгын аябаган, аябай ишенчээк келишет.
 

2. Жамбаштап колдорун жууркандын сыртына чыгарып уктоо

Мындай поза менен уктаган адамдар турмушта көздөгөн максатына жетүүгө жан үрөгөн адамдар. Ачык-айрым болгону менен, оңой-олтоң бирөөгө ишене койбойт. Аларга эң кыйыны чечим кабыл алуу. Эгер бир чечимге келсе өз оюн көгөрүп бербейт. Мындай поза  уктаганга өтө деле ыңгайлуу эмес. Өзгөчө аялзаты үчүн себеби жаздыктын изи түшүп бетке бырыш пайда болот, анын үстүнө эмчектин эрте салаңдашына алып келет.

3. Аскер жатыш

Көпчүлүк  адамдар ушул позада укташат. Бир жаман жери минтип жаткандар коңурук тартышат. Бул адамдар адатта абдан жоопкерчиликтүү, алар баарын пландап алышат да кадам сайын пландарын ишке ашыра беришет. Аларга баары тартипке ылайык болгону оң. Мындай адамдар көп сүйлөбөйт, жалгыз иштегенди жактырышат.

 
4. Көмкөрөсүнөн түшүп уктоо

Эки колун  жогору таштап, буттарын тайрайтып, чалкасынан кулаган адам кейптенип уктаган адамдар адатта жаздыгын кучактап , башын бир жагына кыйшайтып алышат. Бул көз карындысыз, тобокелге баш байлаган адамдын жатышы. Ачык-айрым, шаңдуу кечелерди жактырат,  кыйын кырдаалдарда сынбайт,  жашоо жолун кыйналбай тандап алат. Булар бийликке суусаган адамдар, башкарганды, көзөмөлдөгөндү жактырышат. Ошол эле учурда анын наамына сын айткандар жек көрөт. Алар менен менен кайда болбосун жеңил, шаңдуу, кыскасы эрикпейсиң.

5. Деңиз жылдызы

Чалкасынан түшүп колу-бутун  жайып уктаган адам мыкты дос боло алат.  Ким менен болбосун тил табыша билет,  пикирлешинин ичтеги сырын тыңдай билет, жакшы жубай боло алат. Жардамга муктаждарга чын дилинен жардамдашат.
 

6. Түйүлдүк

Кырдачынан жатып, тизесин бүгүп, колун ичине катып укаган адамдар сыртынан курч, таш боор сезилгени менен жан дүйнөсү сезимтал. Маселе жаралса  аябай кей1ип, ал чечилмейинче жаны тынчыбайт,  бир сөз укса анын майда-чүйдөсүнө чейин эстеп калат. Башкалардын кайгысына да жаны кейийт. Айланасындагы адамдардын маанайын сезип, жүрөгүнөн өткөрөт.