Тест: Сиз канчалык адепсизсиз?

Бул сүрөттү караңыз, эмнени көрүп жатасыз? Шашпаңыз, акырындык менен карап көрүңүз жана мүмкүн болгон бардык варианттарды карап көрүңүз.

Бул тесттин жыйынтыгы сиздин акылыңыз канчалык адепсиз экенин көрсөтөт.

Демек, эмнени көрдүңүз?

 

Эгер өтө бийик көтөрүлгөн аялдын юбкасы сизге көрүнсө - капа болбоңуз. Мындай оптикалык иллюзияларды көпчүлүк адамдар көрөт, ооба, сиз адепсизсиз экенсиз!

Эми сүрөттү айлантып, астын-үстү кылып көрөлү.

Эми баары ордуна келдиби?! Болгону жайлуу кровать, туурабы?