Тест: мүнөзүңүздү кийимге жараша аныктаңыз

Өзүнө ылайыктуу көйнөктөрдү тандап жатып, аял мода тенденцияларын гана эмес, ички дүйнөсү менен шайкеш айкалышкан нерсени тандап алууга умтулат. Эгер көйнөк туура тандалып алынган болсо, анда алар: "көйнөк мен үчүн тигилген экен" деп көп айтышат. Демек, кийим аялдын ички абалын толугу менен чагылдырат, аны толуктап, кооздоп турат. Сиздин мүнөзүңүздү кийим аркылуу билүү өтө оңой.

Адамдын мүнөзүн кийим менен кантип аныктоого болот? Бир нече стилдеги көйнөктөрдүн сүрөттөрү бар. Өзүңүзгө ылайыктуу жана кийинүү стилиңизге ылайыктуусун тандаңыз.

 

 

Тесттин жыйынтыктары:

1. Түбөлүк романтик. Жамандыкты байкабоого аракет кылып, башкаларга мүнөздүү жакшы сапаттарды мүнөздөп, идеалдаштырасыз. Сезимтал жана боорукер адамсыз, сиз дүйнө менен кантип шайкеш жашоону билесиз. Адамдар сизди жакшы көрүшөт жана сизге кайрылышат. Кантсе да, сиз эч качан абийириңизге каршы келген иштерди кылбайсыз.

2. "Өтө тыкан кийинген" - бул сиз жөнүндө айтылган сөз. Эң ыңгайсыз кырдаалда дагы, сиз өзүңүздү сулуу кылып көрсөтүүгө аракет кыласыз. Кийим стилиңиз жана мүнөзүңүз бирдиктүү бир бүтүндүктү түзөт. Сиздин кийимиңиз сиздин ички дүйнөңүзгө толук шайкеш келет. Ошондой эле, кемчиликтериңиз жөнүндө эч кимге айтпастан, жашооңузду идеалдаштырууга умтуласыз.

3. Табышмактуу бейтааныш. Эгерде адамдын мүнөзүн кийим менен аныктоо көп учурда жөнөкөй болсо, анда сиз таптакыр карама-каршы жагдайсыз. Сиздин бүт жашооңуз сыр менен капталган. Эч ким сизди, атүгүл эң жакын жана кымбат адамдарыңыз да толук түшүнө албайт. Сизден баардык нерсени күтүүгө болот, сиз баардык нерсеге жөндөмдүүсүз, ар кандай чектөөлөрдү буза аласыз.

 

4. Кеченин ханышасы. Сиз башкалардын көңүлү менен азыктанасыз, мактоосуз жашай албайсыз. Көңүл борборунда болуу сиз үчүн кадимки нерсе, башкасын тааныбайсыз. Сиз адамды каалаган нерсеңизге кантип көндүрө тургандыгын билесиз. Сиздин дарегиңизге айтылган сын-пикирлерге жол бербейсиз. Кантсе да, сиз өзүңүздүн жетилгениңизге ишенесиз, сизди эч ким тетири ынандыра албайт.

5. Коломтонун сакчысы. Үй-бүлө - бул бардык нерсе. Жакындарыңыз үчүн жан аябас аракеттерди жасоого даярсыз. Тандаган көйнөк сизди абдан боорукер жана ачык адам катары мүнөздөйт. Кайсы гана түрдөгү болбосун өзүмчүлдүк сиз үчүн мүнөздүү эмес. Көбүнчө каалоолоруңузду унутуп, бүт өмүрүңүздү үй-бүлөңүзгө арнайсыз. Сиз эч нерсени талап кылбастан, бейтааныш адамга деле жардам бере аласыз.