Так ушундай аялдар эркектерге пайдалуу. УШИНТИП окумуштуулар нокаут кылышты

Швециялык окумуштуулар акылдуу аялга үйлөнүү эркектердин ден соолугуна оң таасирин тийгизет деген тыянакка келишти.

Окумуштуулар бир жарым миллион жубайлардын маалыматтарын талдап чыгышкан. Анализдин натыйжалары күйөөсүнүн ден соолугу анын тандаган жубайынын интеллектинин деңгээлинен түздөн-түз көз каранды экенин көрсөттү. Ошол эле учурда окумуштуулар эркектин акыл-эси аялдын ден соолугуна таасир этпей турганын белгилешет.

 

 

 

Изилдөөчүлөрдүн айтымында, натыйжалар түшүнүктүү, анткени көпчүлүк учурда бүт үй-бүлөнүн жашоо образына таасир этүүчү чечимдерди аял кабыл алат. Мындан тышкары, үй-бүлөлүк тамактануу рационун түзүү процессинде акыркы сөз аялда.

Демек, аялдын жогорку интеллекти ага бүт үй-бүлөнүн жашоо образын аныктоого жакшы чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. Эркек, эреже катары, үй-бүлөдө башка функцияны аткарат. Ал көбүнчө табуучунун ролун ойнойт.

Бул ролдо ал үй-бүлөнүн жалпы ден соолугуна да өз алдынча таасир этет. Үй-бүлөнүн кирешеси жашоо шарттарын, сатылып алынган продукциянын сапатын жана үй-бүлөнүн эс алууга бөлгөн убактысын аныктайт.

Бул маалымат боюнча сиздин оюңуз кандай?

Окумуштуулар чыгарган тыянак менен макулсузбу? Коммент калтырганды унутпаңыз!