Сүрөттө канча жаныбарды көрүп турасыз?

Бул адаттан тыш табышмак. Ал сиздин эмоционалдык сезимталдык деңгээлиңизди аныктай алат.

Бул жерде бардыгы жөнөкөй: канчалык көп жаныбарларды таба алсаңыз, ошончолук сентименталдуу, аярлуу, сезимтал жана боорукерсиз.

Андан ары окуудан мурун, сүрөттө кандай жаныбарларды көрүп жатканыңызды билүүгө аракет кылыңыз.

 

Бардыгы болуп 7 жаныбар бар.

Сиз куш көрдүңүзбү?

Эгерде сиз кушту да, крабды да көрсөңүз, анда ал сиз сезимтал жана эмоционалдуу адамсыз.

Көпчүлүк адамдар кушту биринчи кезекте байкашат, анткени ал кызыл түстө болгондуктан, көзгө биринчи илинет.

Андан кийин кайсы жаныбарды көрдүңүз?

Эгер сиз жылкыны көргөн болсоңуз, бул сиз эркиндикти сүйгөн адам экениңизди билдирет.

 
Сиз дельфинди көрдүңүзбү?

Эгер сиз дельфинди көргөн болсоңуз, бул сиздин мээнин оң жарым шары жетектейт дегенди билдирет жана бул чыгармачыл инсандын белгиси.

Эң сезгичтер өрдөктүн балапандарын көрүшөт.

Адатта, аларды табуу үчүн кеминде 30 секунд талап кылынат.

Дагы эки жаныбар калды. Аларды көрүп жатасызбы?

Эгер аюуну көрсөңүз, анда сиз тубаса лидерсиз. Ит көрсөңүз, боорукер жана камкор адамсыз.