"Стервалар" кайдан чыгат? Психологдордун көз карашы

Адатта "стерва" деген сөз аялдарга карата колдонулат. Бирок “стервалар” аялдарда эле эмес, эркектерде да болот экен. Чындыгында, мындай адамдар, психологиянын көз карашы боюнча, эки жакта тең кездешкен психопаттар.

Психопатия, эреже катары, инсанда мээнин маңдай бөлүгүнүн өнүкпөгөндүгүнөн улам пайда болот. Биздин мэнин бул бөлүгү эмпатия, башкаларга боор ооруу жана акыры абийир сыяктуу эмоциялар үчүн жооп берет.

Башкача айтканда, психопатияны адамдын социалдык көндүмдөрдүн өнүкпөгөндүгү катары мүнөздөөгө болот.

Психопаттар айланасындагы адамдар менен "нормалдуу" мамиледе болууну билишпейт. Башкалар менен мамиле курууда мындай адамдар колдонгон бирден-бир ыкма - бул манипуляция. Психопаттар бала кезинен эле башкаларга боор ооруп же боор тарта алышпайт. Алар ошондой эле кайраттуулук жана эр жүрөктүк менен мүнөздөлөт: эч нерседен коркпойт, анткени алар өз иш-аракеттеринин кесепеттерин ойлонууга көнгөн эмес.

Ошондой эле, "стерваларга" жүзү каралык мүнөздүү: алар башкаларга келтирилген зыян жөнүндө эч качан ойлошпойт. Белгилүү болгондой, мындай адамдар өз максаттарына жетүү үчүн бардыгын жасашат. Алар нарциссист болушат жана "публикага ойногонду" жакшы көрүшөт, сааттап бакылдап сүйлөп, өз үнүнөн ырахат алышат. Бирок, ошол эле учурда, адамдардын бул түрү абдан сүйкүмдүү болушат, бул алардын өтө популярдуулугун түшүндүрөт.

Бирок, сырткы жагымдуулугунун эбегейсиз зордугуна карабастан, психологдор мындай аялдардан мүмкүн болушунча алыс болууну сунушташат, анткени ашыкча эгоизм, кимдир бирөөнү колдонууну жана жакындарын чексиз манипуляция кылгандыктан, мындай аялдар менен жашоо мүмкүн эмес.

Психопатия тубаса өзгөчөлүк жана аны айыктырууга болбойт. Статистикалык маалыматтарга ылайык, ар бир тогузунчу адам муну менен жабыркайт. Ал эми, эгер сүйүктүү адамыңыз психопат болуп чыкса, анда ага мамиле кылуунун жолун табуу керек.

Дагы бир нерсе: мода үчүн канча кыздар "стерва" болууга аракет кылышат, бирок алар канча арает кылышпасын, "стерва" боло алышпайт. "Стерва" болуп туулуш гана керек..