Сол же оң алакан кычышканы эмнеден кабар?

Белгилер жана ырым-жырымдар келечекти алдын ала айтып, бизге тааныш нерселерди адаттан тыш чечмелейт. Бул алакан кычышып калган учурларга да тиешелүү. Эгерде сиз мындай белгилерди түшүнсөңүз, анда бул көптөгөн кыйынчылыктарды жеңүүгө жана ийгиликке жетүү же аны өткөрүп жибербөөгө жардам берет.

Бүгүн биз оң же сол кол кычышканда эмнени күтсө болоору жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз.

 

 

Оң кол кычышканда...

Элдик даанышмандык бул белгилер кол тынчыңызды катуу алган учурда иштейт дейт. Сиз үйдө оокат кылып жүрдүңүз дейли. Колдун кычышканын байкадыңыз, бирок сизди оокаттан алаксыткан жок. Бул белги бул конкреттүү учурда колдонулбайт дегенди билдирет. Ал эми кол кычышып, башка эч нерсе жөнүндө ойлонтпой, алаксыткан болсо, анда ал эмнени билдирерин билүү үчүн убакыт келди. Ошондой эле колдун кайсы бөлүгү эмнени айтаарын түшүнүшүңүз керек. Бул, албетте, алакандын сырткы же ички тарабы же чыканакка чейинки бөлүк жөнүндө.

  • Көбүнчө, акча күткөндө же кокустан киреше түшөөрдө оң кол кычышат. Бул учурда дагы бир элдик акылмандык иштейт: эффектти күчөтүү үчүн колуңузга тыйын алып, бир-эки күн бою мүмкүн болушунча көп кармап жүрүү керек.
  • Ошондой эле көптөн бери көрүшпөгөн жакындарыбыз же досторубуз менен жолугаарда оң колубуз кычышат. Анын себеби, адамдар оң колу менен саламдашкандыктан. Бул белги ушундан келип чыккан.
  • Оң кол кычышканда, жакынкы келечекте тандоо кыйын болушу мүмкүн. Андан көп нерсе көз каранды болот, андыктан маанилүү нерселерге көбүрөөк көңүл буруш керек.
Сол кол кычышканда...

Белгилерди чечмелөөнүн эки варианты бар:

  • Алардын биринчиси кээ бир учурларда анча жагымдуу эмес. Эгерде оң алакан жагымдуу жолугушуулар үчүн кычышса, сол жак толугу менен карама-каршы - жакын арада коштошуу жөнүндө сүйлөйт.
  • Бул белгинин экинчи чечмелөөсү мындай дейт: сол алакан акчаны жоготууга кычышат. Ошентип, колуңуз капчыгыңыз жакында бошоорун айтат. Балким, бул чоң, бирок кереги жок сатып алуу, уурдатуу же жоготуу болот. Бул мезгилде өтө этият болуу сунушталат.
 
Качан белги карама-каршы иштейт...

Кээ бир адамдар акча жышааны аларга карама-каршы иштейт деп белгилешет. Башкача айтканда, алардын оң алаканы кычышса, анда алар көп учурда бир нерсени карызга алууга же күтүлбөгөн жерден кымбат нерсени сатып алууга туура келет. Бул кандайдыр бир себептерден улам болот.

Балким, сиз сологойсуз, ошондуктан кол менен байланышкан белгилер сиз үчүн так карама-каршы иштейт, анткени алар активдүү кол үчүн айтылган. Же болбосо, бул сиздин сол колуңуз менен акча берүү адатыӊызга да байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондуктан, өзүңүз байкаңыз: ар бир нерсенин өзүнүн закон ченемдүүлүгү жана түшүндүрмөсү бар.