"Өзүң окуба, башкага окут" - бир кишини окуясы

Бир киши жумуштан үйүнө кетип баратса, алдынан кемпир жолугат. Бир нече бүктөлгөн кагазды карматып: “Өзүң окуба, башкага окут” деп айтат. Киши үйүнө келип, окуяны аялына айтып берет. Аялы кагазды алып, окуп: “Мындай сөздөр үчүн мен сени менен жашабайм”, – деп үйдөн кууп чыгат.

 

 

 

Киши эң жакын досунукуна барып, аялы үйдөн кууп чыкканын, түнөгөнгө келгенин айтат. Досу эмнеге экенин кызыгып сураганда, ал кемпир жолуктурганын, ал бир нече бүктөлгөн кагазды карматып: “Өзүң окуба, башкага окут” деп айтканын, аялы окуп алып үйдөн кууп чыкканын төкпөй-чачпай айтып берет. Досу кагазды сурап, окуп, эмне болгонун түшүнгүсү келет. Окугандан кийин: “Мындай сөздөрдөн кийин мен сенин досуң эмесмин”, – деп, ал да үйүнөн кууп чыгат

Киши көчөдө бараарга жери жок турса, милиционер келип, түндө эмнеге жалгыз турганына кызыгат. Ага да кемпир жолуктурганын, ал бир нече бүктөлгөн кагазды карматып: “Өзүң окуба, башкага окут” деп айтканын, аялы окуп алып үйдөн кууп чыкканын, досуна келип окутса, ал да кууп чыкканын төкпөй-чачпай айтып берет. Милиционер кызыгып кагазды сурайт да, окуп бүтүп: “Мындай сөздөр үчүн сени соттош керек!”, – деп, камап салат.

Сот башаталат. Сот эмне болгонун түшундүрүп берүүнү айтат. Киши, кемпир жолуктурганын, ал бир нече бүктөлгөн кагазды карматып: “Өзүң окуба, башкага окут” деп айтканын, аялы окуп алып үйдөн кууп чыкканын, досуна келип окутса, ал да кууп чыкканын, милиция окуп алып камап салганын төкпөй-чачпай айтып берет. Сот кызыгып кагазды сурайт. Окугандан кийин: “Мындай сөздөр үчүн сени камабай, атып салыш керек”, – деп аттырып салат.

Киши тиги дүйнөгө түшөт. Аякта периште тосуп алып, эмне болгонун сурайт. Киши, кемпир жолуктурганын, ал бир нече бүктөлгөн кагазды карматып: “Өзүң окуба, башкага окут” деп айтканын, аялы окуп алып үйдөн кууп чыкканын, досуна келип окутса, ал да кууп чыкканын, милиция окуп алып камап салганын, сот окуп аттырып салганын төкпөй-чачпай айтып берет. Периште кызыгып, кагазды сурайт. Окуп бүтүп: “Мындай сөздөр үчүн сага бейиште орун жок”, – тозокко айдайт.

Киши тозокко түшөт. Шайтан аны жолуктуруп, эмне болгонун сурайт. Киши, кемпир жолуктурганын, ал бир нече бүктөлгөн кагазды карматып: “Өзүң окуба, башкага окут” деп айтканын, аялы окуп алып үйдөн кууп чыкканын, досуна келип окутса, ал да кууп чыкканын, милиция окуп алып камап салганын, сот окуп аттырып салганын, бейиште периште окуп тозокко айдаганын төкпөй-чачпай айтып берет. Шайтан дагы кызыгат. Окуп: “Мындай сөздөр үчүн сага тозокто да орун жок”, – кууп салат.

Эки дүйнөнүн ортосунда калган киши, ойгонуп кетсе бир чал менен кайыкта сүзүп бараткан болот. Чал да кызыгып сурайт. Киши, кемпир жолуктурганын, ал бир нече бүктөлгөн кагазды карматып: “Өзүң окуба, башкага окут” деп айтканын, аялы окуп алып үйдөн кууп чыкканын, досуна келип окутса, ал да кууп чыкканын, милиция окуп алып камап салганын, сот окуп аттырып салганын, бейиште периште окуп тозокко айдаганын, тозоктон шайтан окуп, кууп чыкканын төкпөй-чачпай айтып берет. Чал дагы кызыгат да. Сурап, окуп көрүп: “Мындай сөздөр үчүн сага менин кайыгымдан орун жок”, – деп сууга түртүп салат.

Киши сүзүп жөнөйт. Көпкө чейин сүзөт. Ойлонот: “Деги эмне деп жазылган болду экен, окуп көрөйүнчү!”. Кагазды чөнтөгүнөн алып, ичин ачып караса тамгалары сууга эзилип өчүп, окулбай калыптыр.

"Жакты" кнопкасын басып, Facebook
барагыбызга
жазылыңыз.
Биринчилерден болуп бизди окуңуз.