Орто кылымдагы ыкма менен түзүлгөн кызыктуу таблица төлгөсү

Кээде, жашоодо мүмкүн эмес эч нерсе жок экенине, бүгүн болбосо эртең кыялың орундалаарына ишенгиң келет.

Бизден керектелүүчү жалгыз нерсе, ишенүүнүү токтотпоо. Окурмандардын духун көтөрүү максатында биз кызыктуу таблица түздүк. Көзүңдү жумуп, каалоо тилек же кыска суроо ойлонуп, анан (көздөрүңдү жумган бойдон) манжаң менен таблицадагы сандын бирин бас.

 

Кайсы санды бассаң, ал сага, сени эмне күтүп турганын, же кандайдыр бир кыска кеңешин айтат. Бул сенин эмоцияларыңды башкарууга жардам берет деп ишенебиз.

Жооптору төмөндө:

Жооптору:

1. Ийгилик жакында сенин эшигиңди кагат.
2. Жаңы нерсе баштоо үчүн жакшы убакыт.
3. Сага жакшы жаңылыктар келатат.
4. Жакшыдан үмүттөн, жаманга даяр бол.
5. Өз бактыңды изде жана аны табасың.
6. Эч качан эч качан деп айтпа.
7. Эч нерсе чечпөө – ал да чечим.
8. Сен жөнүңдө бирөө ойлонуп жатат.
9. Тыныгуу жаса жана жашоодон кумар ал.
10. Сен узак, ийгиликтүү өмүр сүрөсүң.
11. Өз кыялыңды орундат.
12. Чындыкты сүйлө. Аны эстеп калуу оңой.
13. Сен бул жумада өзгөчө бирөөнү жолуктурасың.
14. Жолунду ийгилик жолдоп турат.
15. Айткан сөз – атылган ок.

 

16. Сенин карьераңда ийгилик күтүп турат.
17. Өткөн өттү... эртең сени көп мүмкүчүлүктөр күтөт.
18. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
19. Жаңы досторду күтүүгө жакшы убакыт.
20. Бул жыл сага ийгилик алып келет.
21. Ийгилик азыр сени менен.
22. Бүгүнкү күн үчүн жаша – эртеңки күндү планда.
23. Жүрөгүң эмне айтса, ошону кыл.
24. Билгениңдин баарын айта бербе, бирок эмне айтып жатканыңды бил.
25. Чыдамкай бол.
26. Бүгүн түнү сенин оюң ишке ашат.
27. Бүгүн айланаңа бакытың менен бөлүш.
28. Тыныгуу жаса жана жашоодон кумар ал.
29. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
30. Жакында сага ийгилик келет.

 

31. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
32. Эски иштерди бүтүрүүгө жакшы убакыт.
33. Жакында сенин бардык ойлоруң ишке ашат.
34. Билгениңдин баарын айта бербе, бирок эмне айтып жатканыңды бил.
35. Бардыгын ишенимдүүлүк менен кыл.
36. Азыр ийгилик сени менен бирге.
37. Жаңы досторду күтүүгө жакшы убакыт.
38. Өзүңдү сыйла, ошондо сени башкалар сыйлап баштайт.
39. Күтүлбөгөн маанилүү окуялар күтүп турат.
40. Сен узак, ийгиликтүү өмүр сүрөсүң.
41. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
42. Билгениңдин баарын айта бербе, бирок эмне айтып жатканыңды бил.
43. Күтүлбөгөн маанилүү окуялар күтүп турат.
44. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
45. Сенин карьераңда ийгилик күтүп турат.

46. Өзүңдү сыйла, ошондо сени башкалар сыйлап баштайт.
47. Жакында сенин бардык ойлоруң ишке ашат.
48. Жүрөгүң эмне айтса, ошону кыл.
49. Билгениңдин баарын айта бербе, бирок эмне айтып жатканыңды бил.
50. Азыр ийгилик сени менен бирге.
51. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
52. Сен узак, ийгиликтүү өмүр сүрөсүң.
53. Бардыгын ишенимдүүлүк менен кыл.
54. Жаңы досторду күтүүгө жакшы убакыт.
55. Сага жакшы кабар келатат.
56. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
57. Эски иштерди бүтүрүүгө жакшы убакыт.
58. Билгениңдин баарын айта бербе, бирок эмне айтып жатканыңды бил.
59. Чыдамкай бол.
60. Өзүңдү сыйла, ошондо сени башкалар сыйлап баштайт

 

61. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
62. Күтүлбөгөн маанилүү окуялар күтүп турат.
63. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
64. Жакында сенин бардык ойлоруң ишке ашат.
65. Билгениңдин баарын айта бербе, бирок эмне айтып жатканыңды бил.
66. Жүрөгүң эмне айтса, ошону кыл.
67. Өзүңдү сыйла, ошондо сени башкалар сыйлап баштайт.
68. Бүгүн айланаңа бакытың менен бөлүш.
69. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
70. Азыр ийгилик сени менен бирге.
71. Тыныгуу жаса жана жашоодон кумар ал.
72. Эртең адаттан тыш бир нерсе жаса.
73. Сен узак, ийгиликтүү өмүр сүрөсүң.
74. Эски иштерди бүтүрүүгө жакшы убакыт.
75. Сен жөнүңдө бирөө ойлонуп жатат.

76. Билгениңдин баарын айта бербе, бирок эмне айтып жатканыңды бил.
77. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
78. Жаңы досторду күтүүгө жакшы убакыт.
79. Өзүңдү сыйла, ошондо сени башкалар сыйлап баштайт.
80. Чыдамкай бол.
81. Жакында сенин бардык ойлоруң ишке ашат.
82. Сага жакшы кабар келатат.
83. Сен узак, ийгиликтүү өмүр сүрөсүң.
84. Азыр ийгилик сени менен бирге.
85. Сенин карьераңда ийгилик күтүп турат.
86. Бардыгын ишенимдүүлүк менен кыл.
87. Жүрөгүң эмне айтса, ошону кыл..
88. Билгениңдин баарын айта бербе, бирок эмне айтып жатканыңды бил.
89. Сенин жашооң момпосуй сыяктуу эле таттуу.
90. Бардыгын ишенимдүүлүк менен кыл.

91. Эртең адаттан тыш бир нерсе жаса.
92. Жакында сенин бардык ойлоруң ишке ашат.
93. Эски иштерди бүтүрүүгө жакшы убакыт.
94. Жаңы досторду күтүүгө жакшы убакыт.
95. Азыр ийгилик сени менен бирге.
97. Бүгүн айланаңа бакытың менен бөлүш.
98. Сен жөнүңдө бирөө ойлонуп жатат.
99. Сага жакшы кабар келатат.
100. Жүрөгүң эмне айтса, ошону кыл.

"Жакты" кнопкасын басып, Facebook
барагыбызга
жазылыңыз.
Биринчилерден болуп бизди окуңуз.