Мышык ээсин оорудан арылтып өзүнө тартып алат

Мышык баккандар жакшы билишет, мышыктар адамдын алдына келип, тизесине оролуп же жанына жатып уктаганды жакшы көрүшөт. Эмне үчүн мышык өзүнчө эле уктай бербейт?  Мунун себеби мышык ээсинин жанында уктаганда өзүн ишенимдүү сезет, көнгөн орду, тааныш жыт, жылуулук  ага   жагат, мына ушунусу менен ал ээсин көзөмөлдөп турат деп айтышат. Бул бир гана ой жооруу. 

Мышыктын адамга жакын келип анын төшүнө, бутуна же ичине жатып уктаганынын башка да себеби бар. Мышык өзүнө негативдүү энегетиканын сиңирип, адамды ооруудан арылтат экен. Мышык башка үй жаныбарларынан айырмаланып адамдын ооруган жерин сезет да так ошол жерге жармашып оорунун өзүнө тартып алуу күчүнө ээ.

 

Мышыктар үй ээлеринин жашоосуна кошо аралашып, анын жыты, кийим-кечеси, колдору аркылуу жыт сезүү органы менен кошумча маалымат ала алышат. Адамдын кийим кечесине сүйкөнгөн мышык, ал кийимге өзүнүн жытын дагы калтырып кетет, анан ал жыт аркылуу ал адамды, өзгөчө үй ээсин өзүнүн үйүрүнөн деп сезет. Энесинен эрте ажыраган бала мышыктарда бул сезим күчтүү болот. Мышык (өзгөчө эркек мышыктар) ээсинин организминде болуп жаткан жаман энергияны сезип, дал ошол жерге  жатып, өзүндөгү энергетика менен жардам берүүгө жөндөмдүү.

Кош бойлуу аялдар өзгөчө мышык алардын ичине жакындаганда жыйрылып жаман болушат. Ичтеги түйүлдүккө зыяны тиеби деп чочулашат же ичимдеги баланын бир жери туура эмеспи эмнеге мышык менин ичиме эле жармашып калды деп коркушат. А чындыгында андай деле эмес, мышыктар дагы жылуулукка жана жашоо жаралып жаткан жерге жакын болгулары келет.

 

Илдет сууктап сезгенүүдөн башталат. Адамдын ооруган жери ысып күйүп  дене табы көтөрүлөт.  Жагымсыз ысык илепти сезген мышык так ошол жерге жармашып, ысыкты өзүнө өткөрүп алат. Эгер ээсинин ичи ооруп жатса мышык курсагына жатып алат. Тизеси ооруса тизесине жармашып оролуп алат. Айрым адамдар мышык жанына жатып уктагандан кийин өздөрүн жакшы сезип калганын айтышат.

 

Илимде бул абал зоотерапия деп аталат. Адам уйкусу кангыча уктагандан кийин ооруудан арыла түшкөндөй сергектенип калат. Мышыкты адам денесине эмне тартат? Ысып күйүп турган ооруган органдан чыккан энергия. Мышыктар  адамдын көкүрөгүнө, аркасына же башына жатканды жактырышат. Адамдын көкүрөгүнө жатып үргүлөп уктамыш болгон мышыкты өзүмчүл деп билсек болот, ал эми бутка жатып уктаган мышыктар жоош келет.

 

Мышыктар  буттун чарчаганын, ооруганын сезишет да бутка оролуп жатышат. Ээсинин төшөгүнө, керебетине жаткысы келген мышык өзүн үйдүн ээси катары сезет. Адамдын башы ооруп турганда мышык башына жармашып жатмай адаты бар.

 

Facebook барагыбызга жазылыңыз