"Маша жана аюу" мультфильмин балдарга көргөзгөнгө тыюу салыш керекпи?

Ар бир бала "Маша жана аюу" мультфильмин көрөт. Биз кичинебизде дал ушул ат менен жомок көрчүбүз, ошондуктан азыр балдарыбызга "Маша жана аюуну" коюп беребиз. Бирок, туура эмес кылат экенбиз...

Балдардын психикасына терс таасирин тийгизчү мультфильмдин рейтингин психологдор аныктап чыгышты. Биринчи орунду кайсыл мультфильм алды деп ойлойсуңар? Албетте, "Маша жана аюу".

Эч нерсе түшүнбөйт, өздөрүндө баласы болбосо керек деген сыяктуу жинденген комментарийлерди жазганга шашылбаңыз. Адегенде башкы каармандын характерин талдап көрөлү, жыйынтыкты анан чыгарабыз.

Мультфильмдин башкы каарманы, Маша, аюу менен дос болгон ачуулу, өзүмчүл жана чыр кыз. Мультфильмдин башынан аягына чейин аюунун эле эмес токойдун жашоочуларынын баарынын жашоосун бузган азгыруучу. Жаман характери жана жүрүм турумуна карабай эч кандай жоопко тартылбайт.

Балдар кошо ырдаган ырлар, тамашалар коштолгон мультфильмде баардыгы көңүлдүү сезилет. Балдар жакшы көргөн каарманын туурай турганын унутта калтырбаш керек.

Эгерде балаң чыргоолоп, сени шылдыңдап, кейпин бузуп, айткан эскертүүлөрүңө көз жумса, ойлонуп корсоңчү, жакшы көргөн мультфильми "Маша жана аюунун" таасири болуп жүрбөсүн.

Бул тизмеге "Монстр Хай мектеби", "Квадрат шымдуу Губка Боб", "Том жана Джерри" да кирген. Кайсы эмгеги үчүн айтпасак да белгилүү го.                       

Балдарга эмнени көргөнгө болот? Жакынкы аралыкта anan.kg сайты балдарга сунушталган мультфильмдердин тизмесин жарыяламакчы.