Мамиле жөнүндө таамай айтылган 13 фраза

 

 

 

1. Адамдар чогуу болгусу келгенче гана чогу болушат. Карыз дагы, намыс дагы, насаат дагы эки адамды бири бирине байлай албайт. Адам кеткиси келсе үйдөн да, балдарынан да, өлүм алдындагы майып аялынан да кетет. Кеткиси келбеген үчүн жаныңда.

2. Адам чогуу болгусу келгенде сенин эч кандай кемчилигиң жолтоо болбойт. Адам кеткиси келгенде эч кандай артыкчылыгың кармап кала албайт. 

3. Кандай гана түрү суук, жагымсыз болбо, сени жактырган бирөө табылат. Кандай гана жакшынакай, асылкеч болбо, четке каккан бирөө табылат.

4. Сени четке какса, бул мааниге деле ээ эмес. Мындан сен жаман болуп кетпейсиң, кичирейбейсиң, коркунучтуу эч нерсе деле болгон жок. Дүйнөдө сенин адамың бар, ал сени кабыл алат.

5. Сени кабыл алса-бир күнү ажырашасыңар, жашоодо болбосо да - өлгөндө. Колуңда болгон нерсени баала, жоготом деп коркпо жана өкүнбө.

6. Сага жарык берип турган бирөө бар экенине сүйүн. Сен да жарык бер: канчалык жарык көп болсо ошончолук коркунуч жоголот, коркунуч жок болсо жан дүйнөңдө караңгы болбойт.

 

7. Даракка кайтып келгиси келген жалбырак агымга каршы сүзүп, шамалга каршы уча алат. Бирок дарак бутагына байлай албайт.

8. Канчалык көп сүйсөң ошончолук көп сүйүү тартуулайсың, ашып да калат. Эгер сүйүү берип жатып азап менен жек көрүү сезсең - демек уу берип жатасың, бул үчүн ыраазычылык деле күтпөй эле койсоң болот.

9. Кое бер. Сенин сүйүүңдүн көлөкөсү болгондон сырткары, башка да бир нерсеге жетишсин. Өзүңдөй бол, өзүңдү татыктуу алып жүр, коркунучту унут. Бүгүн эмес, бирок баарыбир ал кайтып келет.

10. Ишен. Ынан. Ыракмат айт. Эмне болот деп ойлонбо - азыркы маанилүү.

11. Өлгөн сүйүүдөн тарп жыттанып баштаганча кет. Каалоо азгырыкка айланганча кел.

12. Акчага сатылып алынган нерсе акча эле турат. Жалынып жалбарып сурап, ыйлап, тартып, уурдап алганды бир күнү толугу менен тартып алышат. Чын жүрөктөн, өз ыктыяры менен берген баасыз.

13. Кантип өз адамыңды билсең болот? Эң жөнөкөй. Качандыр бир жолугасыңар. Ал билген эмес. Сен чакырган эмессиң. Бири бириңерди таптыңар. Мурда кайда бара жаткан болсоңор да, эми жолуңар бир.