Магия жана математика: Кайсы санды ойлонуп турасыз, таба алабызбы?

Кимдир бирөө сиздин оюңузду окуп турса кандай абалда калмаксыз? Балким сиз бизди алдап кете аласыз!