Адамдын ар бир чыккан жашы эмнени билдирет?..

Кудай бардык жандыктарды чогултуп, жаштарын ченеп бермекчи болот. Биринчи эле адамды чакырып айтты: "Сен адам - чоң эмес жандыксың, ошондуктан сага 20 жыл берем".

"Аз..." деп ойлонуп койду адам, бирок Кудай менен талашпай, чекеге барып отурду.

 

 

Эми Кудай жанына жылкыны чакырды: "Сага жылкы, 40 жыл жашоо берем - сен чоң жандыксың, демек узак жашашың керек". Бирок жылкы жалынып жиберди: "Оо Кудай! 40 жыл монума камыт байлап, араба тартып, камчы жеп жашашым керекпи? Мага 20 жыл эле жетет... Калганын адамга бер, ага керегирээк".

 

Кудай макул болду да жанына уйду чакырды. Жанагы эле, жылкыга айткан жүйөлөр менен ага да 40 жыл берди. "Кечир Кудай! 40 жыл бою мени саашсынбы! Мага 20 эле жетет, калганын адамга бер, ага керегирээк". Кудай макул ага да болду.

 

Кудай итти чакырды: "Сага, ит, 30 жыл берем!" Ит болсо: "Оо Кудай, аяп койчу! Мен 30 жыл чынжырда байланып, ар өткөнгө үрүп, сөөк кемирип жашашым керекпи... Мага 15 жыл эле бер, калганын адамга бер".

 

 

Кудайга эмне. Адамга дагы 15 жыл кошуп берди да мышыкты чакырып, ага 20 жыл сунуштады. Мышык ойлонуп туруп: 20 жыл чычкан жеп жашаган да жашообу деп 10 жылынан баш тартып - калганын адамга берүүнү суранды.

 

Ошондон бери адамдын жашоосу мындай болуп калды... Биринчи 20 жылын кайгы-муң, кыйналуу деген эмне экенин билбей, жыргалчылыкта жашайт. Анан кийинки жылкынын 20 жылы келет: адам жылкыдай иштейт, аркасынан арабаны сүйрөйт - жумуш, үй, үй бүлө... Кийинки 20 жыл - уй берген жылдар: адамды балдары, неберелери "саашат". Кимиси үй алганы, кимиси машина алганы... Анан иттен алган 15 жыл келет: үйүндө отурат, үйүн кайтарат, неберелерин багат, терезеден көчөнү карайт... Ал эми акыры, жолдууларга мышыктын берген жылдары да келет... Мышыктай кылып башынан сылашы мүмкүн, көчүктөн ары тебиши да мүмкүн.