Конфуцийдин 21 акылман цитаталары

Конфуций (чыныгы аты – Кун Цю) жөнөкөй эле адам болгон, бирок анын окутууларын дин менен салыштырышат. Бирок кудай сөздөрүнө жана теологияга конфуцианстводо көп маани берилбейт. Бардык окутуулар мораль, этика жана адамдын жашоо принциптеринен куралат.

Ал биринчилерден болуп, адептүү жана гармоникалык коомду түзүүнү сунуштаган. Анын этикасынын алтын эрежеси мындай айтылат: “Өзүңө каалабанды бирөөгө жасаба”. Анын окутуулары 20 кылым аралыгында популярдуу болуп келүүдө.

Анын окутуулары жөнөкөй жана ар бир адамга түшүнүктүү – балким, ошондуктан алар эффективдүү шык берип келет:

Билимге үч жол бар: ой жүгүртүү жолу – бул эң асыл жол, тууроо жолу – эң оңой жол жана тажрыйба жолу – бул эң катаал жол.

Эгер жек көрсөн – демек сени ал жеңген.

Тартип бар өлкөдө өз иштериңде да, сөздөрүңдө да кайраттуу бол. Тартип жок өлкөдө, өз иштериңде кайраттуу бол, бирок сөздү тандап сүйлө.

Өч алардан мурун эки көр казып кой.

Өзүнүн билбестигин түшүнүп билим издеген адамга гана акыл-насаатыңды айт.

Бакыт – бул сени түшүнгөн кез, чоң бакыт – бул сени сүйгөн кез, чыныгы бакыт – бул сен сүйгөн кез.

Чынында жашоо жөнөкөй, бирок биз өзүбүз аны катаалдаштырабыз.

Майда-чүйдөгө чыдабагандык чоң ишти ойрон кылат.

Байыркы адамдар сүйлөгөндү жактырышкан эмес. Алар өз сөздөрүн кууп жете албастык чоң уят дешкен.

Кеңештерди кашыктап чогултабыз, бирок кайра чакалап таратабыз.

Асыл ташты жетиштүү сүрүлүүсүз жалтырата албайбыз. Ошол сыяктуу адам дагы жетиштүү аракет жок ийгиликке жете албайт.

Асылзат адам өзүнө талап коёт, төмөн адам башкаларга талап коёт.

Жаман адаттардан эртең эмес, бүгүн гана арылганга болот.

Үч нерсе эч качан кайра артка кайтпайт – убакыт, сөз, мүмкүнчүлүк. Ошондуктан: убакытты жөн коротпо, сөздү тандап сүйлө, мүмкүнчүлүктү коё бербе.

Эгер мени башкалар түшүнбөсө кайгырбайм, мен өзүм башкаларды түшүнбөгөндө кайгырам.

Бир аз да болсо боорукер болгонго аракеттенип көр, ошондо, жаман иш кыла албастыгыңа көзүң жетет.

Илгери адамдар өздөрүн өркүндөтүү үчүн билим алышкан. Азыр болсо башкаларды таң калтыруу үчүн.

Караңгылыкка өмүр бою наалат айтса болот, кичинекей шам жагып койсо да болот.

Сулуулук бардык нерседе бар, бирок аны баары эле көрө албайт.

Эгер сенин аркаңа түкүрүшсө, демек сен алдыдасың.

Эч качан жыгылбаган улуу эмес, улуу – бул жыгылып кайра турган.

"Жакты" кнопкасын басып, Facebook
барагыбызга
жазылыңыз.
Биринчилерден болуп бизди окуңуз.