Китеп окуунун пайдасы жана зыяны

Бала кезибизден эле  китепти көп окуш керек, баардык  улуу адамдар китепти көп окушкан деген сөздөрдү ата-энебизден, мугалимдерден угуп келебиз.  Бирок, эмнегедир китеп окуунун  эмнеси пайдалуу экенин тактап айтышпайт. Балким чаң баскан китеп барактарын барктабай, андан кызыктуу бир нерсе менен алектенээрбиз.

 

 

Алгач китеп окуунун пайдалуулугу тууралуу айтып өтөлү

Сөз байлыкты өстүрөт. Китеп бетин ачаар замат өзүнчү бир дүйнөгө аралашып, жазуучунун сөз менен курган ааламына аралашып, ар түрдүү каармандар менен жолугуп, алардын  ойлору, кылык-жоругу менен таанышабыз. Ар кандай сөздөрдү окуйбуз, талдайбыз. Китепти көп окуу акылды курчутуп, адамды чечен кылат.

 

Китеп мээнини эң мыкты машыктыруучусу. Биз китеп окуп жатканда мээ абдан маанилүү ишти жасайт – маалыматты анализдейт. Биз китептеги каармандардын жасаган ишине баа беребиз, кырдаалды аныктайбыз мына ушул аркылуу мээге таасирдүү машыгуу жасалат.

 

Үн чыгарып окуу үн кыраатын жакшыртат.Үндүн пастыгы, туура эмес сүйлөө  - көп кездешкен көйгөйлөрдүн бири. Айрым тамгаларды  толук айтпайбыз, тыбыштарды туура келтирбейбиз, тантырап кетебиз, үнүбүз кээде ичкерсе кээде жооноюп, буулуп калып,  айтор туура сүйлөөнү баарыбыз эле биле бербейбиз. Мына ушул көйгөйдү китепти  үн чыгарып окуу менен  жоё алат экенбиз. Китепти канчалык көп окуган сайын үн жакшырып, тамгаларды туура айтканды үйрөнө баштайбыз.

 

Ойду бир жерге топтоону үйрөнүү.  Колубузга кызыктуу китеп тийгенде айнектен кирген ызы-чуу дагы, телефондун шыңгыраганы  дагы көңүлүбүздү бура албай калат. Мына ушунусу менен китеп биздин оюбузду бир жерге топтоого жана бир нерсени багыттоого үйрөтөт. Китепти көп окуган адамдар билим алууга ынтызарлыгы күчтүү болот жана кандай гана жумуш болбосун сапаттуу бүтүрөт.

Бала менен ымала түзө аласың. Күн кечке иш менен алпурушуп, балдарга көңүл бурууга дээрлик убакыт калбайт. Ошондуктан уктаар алдында балаңыздын жанында олтуруп, үн чыгарып китеп окуп берсеңиз балаңызга убакыт бөлүп,ымала түзүп, өз ара мамилеңер жакшырат.

 

Өзүңө болгон ишенимиң күчөйт. Китепти көп окуу адамдын аң-сезимин өстүрүп, мамиле түзүүнүн сырларын үйрөтөт, ушундан улам адамдын өзүнө болгон ишеними күчөйт. Китепти көп окуган адам ынанымдуу сүйлөп, өз оюна бекем тура алат.

Чыңалууну жазат. Кээде кырдаалды өзгөртүп, оор жумуштан кийин позитивдүү  абалда эс алгың келет. Бирок, колуңан келбей бушайман болосуң. Мындай учурда жакшы китеп окусаң көңүлүңдү  ээлеген көйгөйлөрдөн кутулуп, эс ала түшөсүң. 

Жогоруда биз китеп окуунун пайдалуу жактарын айттык, мына ушундай пайдалуу нерсенин зыяны барбы? Албетте, бар.  Китепти көп окуй бергендин зыяны дүйнөгө болгон көз карашты өзгөртүп салат да китептеги дүйнө менен жашап каласың. Бул реалдуу эмес, ой-кыял чабытында жашоого болбойт. 

 

 

Кеп адабиятта эмес, кептин баары маалыматты кандай колдонгонубузда. Айрым сапатсыз китептердеги туура эмес  сюжеттер, бышпаган тил, ойдон чыгарылган карамандар убактыңызды текке кетирет. Мындай адабияттардан мээ машыкпайт, адамга жагымдуу таасир бербейт. Ошондуктан кезектеги китепти окуур алдында муну окуганга убактыңыз барбы ошого караңыз. Кээде сырты жылтырап, жакшы жарнама болгон китептердин ичи супсак болот.