Кандын кайсы группасы эң күчтүү

Канын группасы адамдын жашоосунда маанилүү ролду ойнойт. Ал, сенин ар кайсы оору-сыркоолорго туруштук бере алаарыңдын көрсөткүчү. Ошол группалардын биринин ээлери, башкаларга караганда көбүрөөк жашайт экен.

Бул бизге адилетсиздиктей сезилет, бирок илим менен талаша албайсың да!

 

 

Кандын группасы адамдын ден соолугунун абалына таасирин тийгизээрине изилдөөчүлөр ынанышкан. Мисалы, A (II) группасындагы кан безгек (малярия) оорусуна, башка группаларга караганда туруксуз. Бул аны башка группалардын алдында алсыз көрсөтөт.

Эми кайсы канды эң күчтүү деп айтсак болот?

Узакка созулган изилдөөлөрдүн жыйынтыгында, 0 (I) группасы эң күчтүү деп табылды. Анын ээлери жүрөк-кан тамыр ооруларына, эс тутумдун начаралашына жана рактын кээ бир түрлөрүнө (ашказан жана өттүн) көп чалдыкпайт. Так ушул өзгөчөлүгүнүн аркасы менен биринчи группадагы кандын ээлери көпкө жашашат.

Изилдөөлөргө караганда, I группа канда, канды уюлтуучу молекулалар аз болот. Бул жүрөк менен мээге пайдалуу. Жүрөк-кан тамыр оорулары көп убакта психикалык ооруларга алып келет, ошондуктан, биринчисине чалдыкпасаң, экинчисинен дагы сактанасың.

Эгер сенин каның I группа болсо, анда сен чыныгы жолдуу адамсың!