Эркектерди түшүнүүгө жардам берчү, эркек психологиясынын 2 сыры

Аялдар менен эркектердин психологиясы бири-биринен кескин айырмаланат жана кээде бири-бирибизди түшүнүү кыйынга турганы бекеринен эмес. Блоггер жана жазуучу Екатерина Каленова эркектердин логикасы кандайча иштей тургандыгы жана жашоосун кандай принциптерде колдонгондугу жөнүндө айтып берди.

 

 

 

Anan.kg сайты Екатеринанын эркек психологиясынын 2 жөнөкөй сырын сүрөттөгөн макаласы менен бөлүшөт.

Эркектин эки негизги муктаждыгы бар:

1. Багындыруу.
2. Өзүн эркин сезүү.

Бул ушунчалык жөнөкөй сезилет, ойлонтчу нерсе эместей?
Бирок, ар бир пунктуна токтолуп көрөлү. ⠀

Багындыруу деген эмне?

• Теңдеш-курдаштардын арасында мыкты болуу.
• Ар кандай тармакта башка эркектерден алдыда болуу.
• Эң сулуу айымдын көңүлүн буруу үчүн, башка эркектерден алдыга озуп чыгуу.
• Дайым бүгүнкү күндү кечээки күндөн жакшы кылууга умтулуу.
• Өз деңгээлин көтөрүп, ийгиликке жетүү.
• Өзүнүн ханышасы деп атаган адамдын мактоосуна, ишенимине жана суктануусуна татыктуу болуу.
• Коргоо, үй-бүлөгө керектүү нерселердин бардыгын табуу.
• Жеңүүчү болуу.

 

Өзүн эркин сезүү деген эмне? ⠀

• Эркек киши чечимди өз алдынча кабыл алат.
• Ал кысымга, көзөмөлгө жана сынга туруштук бербейт. Эгерде аял кантип жасоону өзү билсе, ал өзү жасайт деп санайт. Ал ишке кийлигишпейт. Эркектин логикасы ошондой.
• Эркек өзүнүн жашоо графигине ылайык жашоого укуктуу. Эгерде ал аялды сүйсө жана урматтаса, анда аны чогуу жашоого ылайыкташтырат. Кысымга жана аны жетектөөгө болгон аракетин сезээр замат, ал аялды ордуна коюу үчүн, баарын тескерисинче кыла баштайт.
• Адатта эркек аялдан улам пландарын өзгөртпөйт, форс-мажорлорду эске албаганда.
• Ал кежир. Эгерде аял аны тизелете турган болсо, анда ал аны экинчи тизетпеш үчүн андан 10 эсе жаман нерсе кылып коет.

 

 

Эгерде эркек психологиялык жана инсандык жактан жетилген болсо, анда ийгиликке жетүүгө жардам берген, жарым кадам артта жүргөн жана башка адамдарга кызыктуу инсан катары көрүнгөн аялга үйлөнөт. Мына ушул жерде биринчи пункт ишке кирет: эркек мындай аялдан эч качан кетпейт, анткени ал өмүр бою озүн багындыруучу сезип жүрөт.

Мына, кыскача ушундай! Эркектердин эрежелери менен ойноону билген жана ошол эле учурда инсан бойдон калган акылдуу аялдардын ортосунда мамилелер бакыт нугунда өнүгөт.

Сиз автор менен макулсузбу? Эркектердин жүрүм-турумунун дагы кандай принциптерин белгилейт элеңиз?