Эң жакын курбуңа дагы көргөзбөчү, шкафка катчу 9 нерсе

Сырды өзүңдө катуу – бул акылмандык. Ал эми сенин сырыңды башка бирөө катат деген – болбогон иш.

 

Бул темаларда керек болсо эң жакын курбуларың менен сүйлөшпөш керек.