Бырышты кетирип, шишикти тараткан япон ыкмасы

Асахи  деп аталган япон укалоосу дүйнө жүзүнө белгилүү.  Укалоо лимфа кан түйүндөрүнө таасир бергендиктен  жаш куракка жараша беттин шишимик тартып турганын таратат. Укалоо тууралуу видеону көргөндөрдүн саны 8 млн ашты.  Наталья  Водянова сыяктуу атактуу моделдер япон укалоосунун айрым элементтерин күнүмдүк турмушта беттерине кам көргөндө колдонушат.  

Бул укалоону колдонгондон кийин бир эки аптадан соң көз алдындагы шишиктер таркап, бырыштар азая баштайт.

 

 

Укалоо эрежеси
 • Укалоо жасалбайт, эгерде сасык тумоолоп жатсаңыз, лимфа бездеринде ооруу болсо, бетке ар кандай безетки, жаралар чыкса.
 • Укалоону баштаар алдында  бетти тазалап алыңыз, колду антисептик же атайын  медициналык спирт менен тазалоо зарыл. Укалоого  крем же нукура май  колдонуңуз.
 • Укалоо учурунда  бармактардын  басымын сезишиңиз керек, бирок бул сизге ыңгайсыз болбосун. Кулактын жанын, ээктин алдын жана моюнду (лимфа бездери жайгашкан) бармактын  басымын азайтуу  зарыл.
 • Ар бир укалоо кыймылын 3 ирээт кайталоо керек, ал  көйгөй бар жерди 4-5 ирээт кайталап укалоо зарыл. Асахи укалоосунун  сыры – укалоону күн сайын бир убакытка болжолдоп кылуу керек, мисалы саат кечки 19.30да.

 

 
Базалык кыймылдар

 Чыкыйдын алдынан кулактын  жогорку учунан тартып  укалаганда колдун ылдыйкы бөлүгү акырекке тушташ болуп туруусу керек. Бул кыймыл менен биз лимфа  түйүндөрүнүн иштешин жакшыртабыз. Укалоону үч иээрт кайталайбыз.

 
Көздүн тегереги
 • Ортон жана аты жок манжалары менен көздүн жээктерине акырындап басым  жасайбыз.
 • Бир аз токтолуп,  манжаларды көздүн алдынан өйдө карай   басып, каштын алдына чейин басым  жасап кайра  көздүн четине карай  укалайбыз.
 • Чыкый жактагы көздүн четинен кайра мурун тараптагы четине чейин  басым менен укалоо жасайбыз.
 
Чеке
 • Манжаларды жыйрып, сөөмөй, ортон жана аты жок манжалары менен чекенин борборуна чейин басым менен укалайбыз. 
 • Зигзаг түрүндө укалоо менен чекенин ортосунан  чыкыйга дейре укалайбыз.
 
Ооздун жаны

Ооздун жанына ар бир укалоодо 3-2 жолу базалык кыймылдарды жасоо зарыл.

 • Үч манжа менен ээктин ортосунан жогору карай  үстүңкү эринге чейин жарым тегерек формада укалайбыз. 
 • Ортоңку манжалардын жардамы менен мурундан өйдө кайра ылдый карай укалоо керек. .
 • Таноодон  жаактан ылдый түшүп, кайра артка карай жасайбыз. 

 

 
Мурунга түшкөн бырыштарга
 • Ээктен мурундун жогору бөлүгүнө чейин  ортоңку манжалардын жардамы менен басым түрүндө укалап олтуруп кайра арты көздөй укалай баштайбыз.
 • Эриндердин эки жагын жапкан  тейде төрт манжа менен көздүн алдыңкы бөлүгүн басып укалайбыз.

 Көздүн алдынан өйдө чыкыйды көздөй укалоону улантабыз. 

 • Сол алакан  ээкти жөлөйбүз.
 • Оң кол менен  оң жаактын учунан  өйдө көздөй көздүн учуна дейре  укалай баштайбыз. (сүрөт 1).
 •  Көздү мурун тараптан  баштап  чыкыйды көздөй басып  ушалайбыз. ( сүрөт - 2).
 • Оң кол менен сол жаакты көздөй басым жасап, а сол кол менен оң жаакты көздөй  басым жасайбыз.

 

Беттин отуна
 •  Мурундун эки жагынан манжалардын басымы менен укалайбыз. (сүрөт 1).
 •  Жаак сөөгүнүн үстүнөн көздүн ылдыйкы булчуңунан  чыкыйды көздөй  басым жасайбыз. (сүрөт 2).
 • Жаакты таянып, эки колдун арасын бир аз ачыңыз. (сүрөт 1).
 •  Эки алаканды таянган боюнча бириктирип өйдө жылып оозду, эринди, жаактын үстүн жаап басымдуу улантабыз. (сүрөт 2).
 • Эки алаканды бөлүп,  жаак сөөгүнүн үстүнөн кулак түпкө дейре ушалайбыз. ( сүрөт 3).
 
Ээк
 •  Колду жогорудагыдай ыкма менен кармап кыймылдарды кайталайбыз.
 • Алакан менен ээкти ныгырып, башты бюир аз алдыгай  ийиңиз. (сүрөт  1).
 • Алакандын оту менен жаактан жогору карай сыдырып, кулакка чейин алып барабыз. (сүрөт 2).
 • А-зона
 • Баш бармак  ээктин алдында болушу керек, калган манжаларды  чатыр сымал формада куушуруп мурундун үстүнө алып барабыз. (сүрөт  1).
 •  Баш бармакты ээктин алдына коюп, калган манжаларды мурундан авры чыкыйга карай тартабыз. (сүрөт 2)
Таасирдүүлүгү

Укалоонун техникасына көңүл буруп баарын так аткаруу зарыл. Туура жасалган укалоонун таасири бат эле билинет. Бекеринен бул укалоону “10 мүнөт ичинде 10 жылга жашартат” деп аташпайт чыгаар.

 

 

Facebook барагыбызга жазылыңыз