Бул жерден биринчи эмнени көрдүңүз? Сиз жөнүндө эмне айтат деп ойлойсуз?

Кандайча бир нерсени карап жатканда адамдар ар кандай нерселерди көрүшөт?

Психологдор, сүрөттө биринчи белгилеген визуалдык сүрөттөлүштөр биздин инсандыгыбыз жөнүндө көп нерсени айтып турганын көптөн бери байкашкан.

Жогорудагы сүрөттү караңыз. Сиз биринчи эмнени көрдүңүз?

Эки жүз

Сиз абдан мамилечил адамсыз. Адамдарды сүйөсүз жана аларга муктажсыз, ошондуктан сиз жалгыздыкка эч качан чыдабайсыз. Сиз үчүн жакындарыңыздын ыраазычылыгын алуу маанилүү.

Эркектин жүзү

Жашоодо сизди жүрөк эмес, акыл жетектейт. Сиз олуттуу жана ойчул адамдарга таандыксыз. Сиз салмактуу чечимдерди кабыл аласыз, алар ойлонулган, логикалык жана практикалык. Сезимдерди атайылап экинчи планга коёсуз.

Сиз сабырдуу болуп, оор кырдаалдардан кантип чыгышты билесиз. Акыл-эстүүлүк жеңүүгө мүмкүндүк берет.

Аялдын жүзү

Сиз жылуу жана жумшак адамсыз. Сиз жардам бергенди жакшы көрөсүз жана аны кантип жасоону билесиз. Сиздин негизги сапаттарыңыз - эмпатия жана сезимталдык. Эл менен жакшы тил табышасыз. Сиз баары менен тил табыша аласыз. Сиз абдан асылсыз жана идеалдуу дос боло аласыз.

Алма

Сиз “жамандыктан да пайда тапса болот” деген сөздүн эң сонун үлгүсүсүз. Ар кандай кырдаалдан чыгуунун жолун таап, жагымсыз жагдайларды өз пайдаңызга бура аласыз. Сиз жыгылса төрт бутуна тике турган адамдарга таандыксыз. Сиз эч качан багынбайсыз, эч качан сынбайсыз жана шарттарга тез көнбөйсүз.