Бул психологиялык ыкма кандай гана маек болбосун, алып кетүүгө шарт түзөт

Маектешүүдө айтарга сөз таппай калган кыйынчылыктар эң жайылган көйгөй. Өз оюңузду толук жеткире албай калып, маек туңгуюкка такалып калган ыңгайсыз абалга көп эле жолу кабылсаңыз керек. Кызыгы, мындай убактарды жөнгө салуучу эффективдүү жана универсалдуу ыкма бар экен.

 

 

Ал ыкма мындай дейт: «Эмне жөнүндө гана сөз болбосун, сиздин сөздөрдүн арасында 30% жаңы маалымат болушу керек».

Чынында, баарлашуу узак убакытка созулбаса да, эгер анда жаңы маалымат бар болсо, баарлашкан адамды кызыктырып, аны жооп берүүгө мажбур кылат.

Жаңы маалымат жок болсо диалог көмкөрүлгөн пирамидага окшош.

 

Ал эми “30%” эрежеси сизге кызуу диалог өткөргөнгө жардам берет.

 
Эмнеге 30%?

Эгер маалымат көп болуп кетсе, анда баарлашуу узун монологго айланып, сиз менен баарлашкан адам ыңгайсыз абалга кабылат.

 «30%» эрежеси чындап эле таасирдүү болсун десеңиз, бул эки шартты карманыңыз:

1. Мактешүүнүн өнүгүшү диалогдун катышуучусунун баарына кызык болуш керек.

2. Маектин темасы ар кандай өнүгүүгө мүмкүн болгудай ийкемдүү болуш керек.

 

Facebook барагыбызга жазылыңыз