Бул көнүгүүлөрдү күнүнө 6 мүнөттөн жасасаңыз - курсагыңыз жок болот

Физкультуранын көз карашы менен "корпус" термини курсак, бел, жамбаш жана сан булчуңдарын камтыйт.

Корпусту машыктырганда пресс гана күчтөнбөстөн, адамды белин түз кармоого, белдеги ооруларды токтотконго, ар кандай жаракаттарды алуудан сактоого жардам берип, сиздин спорттук көрсөткүчтөрүңүздү жогорулатат.

Анда баштадык.

 

1-күн

 

Биринчи машыгуу үч көнүгүүдөн турат жана беш мүнөттөн ашык талап кылбайт. Эгер алыңыз жетсе бүт комплексти дагы бир жолу кайталаңыз

 

 

 • №1 көнүгүү - Небоскребдор - ар тарапка 10 жолудан.
 • №2 көнүгүү - Шыпыргычтар - ар тарапка 10 жолудан.
 • №3 көнүгүү - Жөргөлөө - 36 кадам.
2-күн

 

Бул комплекс беш мүнөттө кылына турган, төрт оорурак көнүгүүнү өзүнө камтыйт. Кыйналбасаңыз муну дагы эки жолу кайталоо сунушталат.

 

 

 • №1 көнүгүү - Брейкдансер - ар тарапка 15 жолудан.
 • №2 көнүгүү - Парашютист - 30 секунд кармаңыз.
 • №3 көнүгүү - Өлгөн коңуз - 10 жолу.
 • №4 көнүгүү - Ийне-жип - ар тарапка 10 жолудан.
3-күн

 

Корпусту финалдык түздүккө чыгарууга убакыт келди!

Бул комплекс сиздин ар бир булчуңуңузга таасир берчү алты мүнөттүк, өтө оор көнүгүүлөрдөн турат.

 • №1 көнүгүү - Краб Суперменге каршы - ар тарапка 6 жолудан.
 • №2 көнүгүү - Бутту жылдыздарга - ар тарапка 10 жолудан.
 • №3 көнүгүү - Капталга ийилүү - ар тарапка 10 жолудан.
 • №4 көнүгүү - Алмашып туруучу кыймылдар - ар тарапка 10 жолудан.
 

Досторуңуз менен бул видеолорду бөлүшкөндү унутпаңыз.