Бул аялдардын кайсынысы жалганчы? Туура жоопту көбү бере албайт

Инсандар аралык баарлашуу - бул ар кандай чечмелөөгө дуушар болгон биз айтып жаткан сөздөр гана эмес. Биздин эмне деп ойлогонубуз жана ким экенибиз дененин кыймылдарына, ал тургай майду-чуйдо жаңсоолорго да байланыштуу.

Сигналдын бул түрүн туура окуу жашоону бир топ жеңилдетет, бирок бул функцияны үйрөнүү керек. Вербалдык эмес сүйлөө кээде көп сөздөрдү айта алат.

Адам бир нерсени айтса, бирок анын жүрүм-туруму же мимикасы такыр башка нерсени көрсөтүп турат. Ушундай түшүнүксүз билдирүүлөрдү окуй аласызбы? Бул абдан жөнөкөй текшерилиши мүмкүн. Жөн гана табышмакты чечиңиз.

Сүрөттө биз бир эле аялды көрөбүз, бирок төрт түрдүү позада. Анын жаңсоосуна карап, качан калп жатканын аныктоо керек. Алардын кайсынысы бир нерсени жашырып жатат? Бир гана вариантты тандаңыз: 1, 2, 3 же 4.

№1 аял

Анын ачык алакандары анын абдан ачык адам экенин жана, кыязы, калпты көтөрбөшүн көрсөтүп турат. Кээ бир адамдар сүйлөшүүдө колун катуу жаңсагандарга ишенишпейт, бирок бул, адатта, толугу менен аң-сезимсиз түрдө болот жана конкреттүү эч нерсени билдирбейт. Ал, албетте, жалганчы эмес.

№2 аял

Анын денеси анын өтө эле шектүү экенин көрсөтүп турат. Анын кулагын кармалоосу нерв болуп атканын көрсөтүп, сизди алдагысы келип жатканын же жок дегенде чындыкты толук айтпаганга аракет кылгандай сезилет. Балким... Бирок ал сизден бир нерсени жашырып жаткан болушу мүмкүн эмес.

№3 аял

Бардык көрсөткүчтөр бул идеалдуу тандоо экенин көрсөтөт. Ал сабырдуулук менен угуп, сиздин ар бир айткан сөзүңүздү талдайт. Ээгин таяныч - мунун эң жакшы далили. Бул чынчыл аял, калпычы деп айтууга негиз жок.

 
№4 аял

Анын денеси сүйлөп жатканда анын жалганчы болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Бул сезилбеген, бирок олуттуу сигнал менен далилденет. Эксперттер оозуңузду жабуу бир нерсе жашырылганынын биринчи сигналы экенин белгилешет. Бардык варианттардын ичинен бул эң айкын көрүнөт.