Балаңыз өмүрүнүн аягына чейин сактап калчу 22 белек

Бүгүнкү күндө, оюнчуктардын көптүгүнөн балдардын башы айланат. Балдар үчүн жасалган нерселердин көптүгүнөн, аларды таң калтыра деле албайсың. Бурок бул 22 белекти алар өмүрүнүн аягына чейин сактап калат! Андан да ашыгы, аларды өз жашоосунда колдонуп жана акыры, өз балдарына тартуулайт.

 

 

1. Анын күчүнө ишенүү. Балага, анын эң сүйгөн жана жакын адамы, ага ишенээрин билүү маанилүү. Анын акылы менен жөндөмдүүлүгүнө ишенээриңизди билдириңиз. Сиздин болгон бир сөзүңүз ымыркайдан ийгиликтүү гений жаратышы мүмкүн.

2. Сүйүү, анын бардык көрүнүштөрү менен. Эч нерсеге карабастан, кучактаңыз, өбүңүз, сүйөөрүңүздү дайым айтыңыз! Ымыркайыңыз 30 жашка чыккан күндө да.

3. Үй бүлөлүк тамактануу. Үй бүлө жалпы чогулган бул көз ирмемдер баланын эсинде өмүр бою калат. Бул бириктирген, элдештирген, шыктандырган жана тынчтык тартуулаган мыкты традиция.

4. Кубаныч. Жашооңузга жана балаңызга кубаныңыз. Сезимдериңизди көрсөткөндөн уялбаңыз, чогуу каткырып күлүңүз, чуркап ойноңуз.

5. Күчтүү жана толук үй бүлө. Бүлөнү жана анын ар бир мүчөсү менен жакшы мамилени сактап калганга аракет кылыңыз. Бала үчүн үй бүлө – бул, ага колдоо көрсөткөн жана анын жашоосунда алдыга жылганга жардам берчү тирөөч жана пайдубал.

6. Өз убактыңыз. Бул өтө баалуу белек, өзгөчө заманбап балдарга. Балаңыз үчүн күндө убакыт табыңыз! Жөн эле аны менен чогуу болуш үчүн, кучакташыш үчүн, чогуу ойнош үчүн же жөн эле төшөктө чогуу жатыш үчүн.

7. Көңүл. Балдарга дайым жетишпеген дагы бир нерсе. Боорукердик. Бала катуу жана ырайымсыз болгонду өзү эле үйрөнүп алат. Сиз болсо чыныгы боолукерликти жана кайрымдуулукту өз мисалдарыңызда көрсөтүңүз.

8. Барктоону билүү. Балаңызга, өзүндө болгон нерселерди барктаганды, бирок, ошол эле кезде андан көп нерсеге умтулууну үйрөтүңүз.

9. Кызыгуу. Дүйнөгө болгон кызыгуу ар бир балада кездешет. Аны сактаңыз, коргоого алыңыз! Колдон келишинче: “Ары тур, тоскоол болбо, сүйлөбө, дагы канча сурайсың”, - деген сыяктуу сөздөрдү аз колдонуңуз.

 

10. Чечим кабыл алуу. Өзүн өнүктүргөнгө жол ачыңыз, кабыл алган чечимдеринин жыйынтыгын чечишкенге жардам бериңиз, чыныгы мисалды өзүңүздүн кайраттуулук менен чечкиндүүлүктөн көрсөтүңүз.

11. Чектөө. Балдарга бардык нерсеге уруксат жана эч кандай чектөө жок жашаш оор. Аларга, алардын дүйнөсүнүн түзүмү түзүлүшү үчүн чектөө керек. Бирок, чектөө менен аша чаап кетпегиле, антпесе, тил албоочулук пайда болот.

12. Эркиндик. Эсиңизде болсун, чектөөнүн саны минималдуу болуш керек. Балага тандоого, чечим кабыл алууга, аракет кылууга жана өз каталарынан сабак алууга мүмкүнчүлүк бериңиз.

13. Мактоо. Балдарга, ата-энеси тарабынан, алардын кылган нерсесине болгон мамилеси маанилүү. Ал анын өнүгүшүнө шарт түзөт.

14. Чыгармачылыкты сүйүү. Канча кааласа ошончо чыгармачылык менен алектенгенге мүмкүнчүлүк бериңиз. Анын чыгармачылык иш аракетине дем бериңиз, ал үчүн шарт түзүңүз. Өзүңүз да кызыгып, балаңыз менен кошо алектениңиз. Бул, Интернет менен компьютердик технологиялар эпохасында, бардык нерседен жакшы нерсе көргөнгө, жашоону сүйүнгөнгө, көйгөйлөрдөн чыгып кеткенге шарт түзгөн ык.

15. Марттык. Марттык эмне экенин, кантип бөлүшүү керектигин өз мисалыңызда көрсөтүңүз жана марттыктан ырахат алганды үйрөтүңүз.

16. Руханий байлык. Жан дүйнөсү бар экенин түшүндүрүңүз. Өз денесинин муктаждыктары үчүн гана аракет кылбай, жан дүйнөсүнүн муктаждыктарын да канааттандырганды үйрөнгөнү жакшы.

17. Чындык. Балаңыз менен чынчыл болуңуз. Ушундай жол менен гана анын чынчыл болууга үйрөтөсүз. Ошондой эле, анын сизге ишенсе болоорун, сиздин жаныңызда ал коопсуздукта экенин көрсөтөсүз.

18. Үмүт. Үмүт эң оор кырдаалдарда жардам жана күч берет.  

19. Билим алууну сүйүү. Билимди сүйүү менен мектептеги жакшы баанын кээде эч кандай байланышы болбойт. Дүйнөнү таанууга, кызыгууга үгүттөңүз, дүйнө таануу менен ырахат алууну үйрөтүңүз.

20. Оптимизм. Бул, ийгиликке жеткирип жана жашоону жакшы жакка өзгөрткөнгө жардам берген нерсе.

21. Тизеңизге отургузуңуз. Бала үчүн дүйнөдөгү эң жакшы, эң жайлуу жер!

22. Үй бүлөдө жана мамиледе бектик. Өз жубайыңызга бек болуңуз. Балдар муну өтө так сезишет.