Айымдардын энергиясын өлтүргөн 10 нерсе

Аял, качан гана өзүн аял сезгенде, бактылуу боло алат. Ошондо гана эне болуу бактысына ээ болуп, коомдун толук кандуу мүчөсү жана ишинин кесипкөйү болот.

Аялды күчтүү жана сүйкүмдүү кылган нерсе – бун анын энергиясы. Бирок ал энергияны өлтүрө турган 10 нерсе бар.

Өзүңүздүн назиктигиңиз менен энергияңызды жок кылып албаңыз, себеби андан сиздин бактыңыз көз каранды.

 

 

Бейтааныштар менен катышуунун чектен чыгышы

Аял өзүн сүйгөн, өз тегерегиндеги гана адамдар менен катышып, өзүнүн көнгөн жайынан сыркары көп чыкпаш керек. Эркек болсо, тескерисинче, ар ким менен сүйлөшө алат. Бул ага өнүгүүгө жана кыйынчылыктарды жеңгенге жардам берет. Аялдын эң башкы катасы – өзү сүйбөгөн иш менен алектенүү. Бул анын көп энергиясын алып коет.

Өз денесин карабагандык жана физикалык кыймылдын жоктугу

Аял өз энергетикасын, ден соолугуна жана сулуулугуна кам көрүү менен көбөйтө алат. Өзүн карабаган жана оорулуу аял физикалык жактан гана алсыз болбостон, энергетикалык жактан дагы алсыз болот.

Эмоциянын жоктугу

Көпчүлүк аялдар, дайым жылмайып, позитивдүү гана эмоцияны көргөзгөндү туура деп эсептешет. Ал эми негативдүү эмоцияларын, көз жашы менен туталанууну ичке катпай чыгарыш керек, бирок аны ишенген жана жакын болгон адамы гана көрүшү  туура. Аялдын жанында, анын бардык эмоцияларын көтөрө алган адам болушу зарыл. Эмоционалдык түнттүк аялдын энергиясын коротот.

Хоббинин жоктугу

Аял, өзү жактырган ишти кылганда, эң көп сандагы энергия менен позитивдүү эмоцияларды чогулта алат. Анын сөзсүз түрдө хоббиси болуш керек, жана анын кандай гана болбосун, хоббисин колдой турган эркеги болуш керек. Аял өзүн өркүндөтүш керек, бий болобу же кийим түйүү болобу.

Чыгармачылыктын жоктугу

Эгер аял эч нерсе жаратпаса, анын энергиясы катылып жата берет. Аял колу менен кылган бардык нерсе – бул чыгармачылык, үй жыйноо болобу, тамак жасоо, балага кам көрүү ж.б. Кызыктуу бир нерсе жаратып жатып, аял өзү да сулуулукка жетет. Эгер аял, эч нерсе кылбай диванда жата берсе, жакынкы арада деградация болуп, бүт энергиясын жоготот.

 
Башкарууну каалоо

Аял көйгөй чечип эмес, башкаларды өзүнүн назиктиги менен шыктандырыш керек. Башкаруу – анын табигый таланты эмес. Башкаруу талантын өнүктүрүүгө болгон энергиясын жумшаса, абалы дайым чарчагандай көрүнүп турат. Бирок чынында эле ошондой.

Эркектин ишин кылуу

Эркек кылчу ишти кылган аял өзүнүн назиктигин жоготот. Башында, эркектин ишин кылган аял сексуалдуу көрүнүп, адамдарды өзгөчө өзүнө тарса, убакыт өткөн соң аласына эркектин жыныстык органы «өсүп» баштайт.

Эрегишүү

Аялдын энергиясы башка аял менен эрегишүү кылганда талкаланат. Аял кыйынмын, сулуумун же акылдуумун деп далилдебеш керек. Аял ансыз деле башынан эле баарынан кыйын, сулуу жана акылдуу.

Курдашынын жоктугу

Аял сөзсүз башка аялдар менен сүйлөшүп туруусу керек. Бул дагы бир күчтүү энергиянын булагы.

Бош убакыттын тартыштыгы

Аялда өзү үчүн, өзүнүн жеке иштери үчүн бош убактысы болуш керек. Дайым!

Өзүңөрдүн айымдык энергияңарды сактагыла жана дайым толтуруп тургула. Табият сизге эмне тартууласа, андан качпаңыз.