Айымдар абайлагыла! Сиздин позаңыз бардык сырларыңызды ачат

Илгертен эле аялзаты табышмактуу жана түшүнүксүз жандык экени белгилүү болгон. Анын мүнөзү өзүнчө бир табышмак, каяктан издеш керек!

Бирок дүйнөдө аны чечүүгө аракет кылган даанышмандар бар. Мисалы, бул тестти жасагандар.

Ошентип, менимче бул макаладан, аялдар да, эркектер да өзүнө кызыктуу нерсе табат!

Аялдын мүнөзү жөнүндө анын адатта отурган же турган позициясы боюнча билүүгө болот. Сүрөттө көрсөтүлгөндөрдүн арасынан ылайыктуусун тандап, мунун маанисин төмөндө карайбыз.

А - Сиз оор басырыктуу, практик, толеранттуусуз. Сиздин достугуңузга берилгендигиңизди жана ак ниеттигиңизди бардыгы түшүнүшөт. Сырткы көрүнүшүңүздүн белгилүү бир муздактыгы кээде башкалар менен байланыш түзүүгө тоскоол болот.

Б - Сиз көпчүлүктүн көңүл чордонунда болгонду жактырасыз. Сизде жигердүү темперамент бар, эмне каалаганыңызды билесиз жана ага жетесиз. Сиздин акылдуулугуңуз жана күчтүү мүнөзүңүз көз караштарда ийкемдүүлүктү жана зарыл болгон сергектигиңизди көрсөткөндүгүңүздөн билинет. Өзүңүзгө ишенесиз жана баш ийүүгө жакын эмессиз жана үстөмдүк кылууну туура көрөсүз.

В - Кандайдыр бир ниетти же идеяны ишке ашыруудан баш тартуу сиз үчүн кыйынга турат. Бирок, этият болуңуз, анткени мүнөзүңүз күчтүү болгондуктан, башкалар менен иштешүүдө ийкемдүү болбосоңуз, сизге зыян келтириши мүмкүн.

Г - Сиз дымактуусуз жана ойлоруңуз менен пландарыңызды ишке ашырууда көбүнчө чыдамсызсыз. Кумар оюну, тескерисинче, толкундатуучу мүнөз сизди авантюрист болууга түртөт. Сиздин баарлашуу жолдоруңуз, энергияңыз жана жигердүүлүгүңүз сиздин сурнайыңыз болот, бирок мезгил-мезгили менен мүнөзүңүздү ооздуктап турушуңуз керек.

 

Д - Буттун мындай абалы өзгөчө токтоо, өзүнө жетиштүү ишенбеген жана ал тургай чечкинсиз аялдарда көп кездешет. Мындай сапаттар эркектин аялга болгон кызыгуусун арттырат. Балким, сизди өтө эле татаал натура деп эсептешет. Сиздеги жагымдуулук жана сылыктыктын аркасынан, адамдар сизди тийиштүү түрдө баркташат.

Е - Кайсы бутту үстүнө койсоңуз дагы, өзүңүзгө ишенген адамсыз. Кантип жашоону жана ушул жөндөмдү колдонгонду  билген аял - сизсиз.

Ж - Сиз чынчылсыз, ошондуктан сиздин бетке айткан сапатыңыз башкаларды кыжырдантпайт. Сизге тактык, методикалуулук, педантизм, тубаса тартипке умтулуу, кээде мания менен чектешүү сыяктуу сапаттар мүнөздүү. Сыртыңыздан бир аз муздак көрүнөсүз, бирок бул алдамчы таасир. Сиздин жүрөгүңүз алтын.

З - Сиз эч нерседен кам санабай, токтоолук менен мамиле кылып, көп учурда коргонуу позициясындасыз. Кичинекей жемеге да чыдай албайсыз, андыктан сиз өтө эле сезимтал мүнөзгө ээсиз. Айланаңыздагы адамдар сиздин реакцияңыздан коркуп, сиз менен сүйлөшүүдөн алыс болушат. Байланыштын жоктугу сизде жалгыздык сеизмин пайда кылат.

И - Сиз өтө чечкинсиз, өтө кылдатсыз, алар сизди капалантат, бирок өзүңүз менен эч нерсе кыла албайсыз. Адамдардан алыс болуп, көп учурда жалгыз убакыт өткөрөсүз. Ошого карабастан, сиз өзүңүзгө жана адамдарга ушунчалык кылдаттык менен мамиле кылып, анализди так жасай аласыз. Өз жөндөмдөрүңүздү жогору баалаганга жакынсыз.

К - Сизде үстөмдүк кылган көрө албастык мүнөз бар. Сиз дайым баарынан биринчи болууну, башкаларга үстөмдүк кылууну жакшы көрөсүз, сиз менен баарлашуу оңой эмес. Жеке жашооңузда өзгөрүүлөргө өзүңүздүн чечкинсиздигиңизди көрсөтөсүз.