Аялдын сексуалдуулугу кан группасынан көз каранды

Мүнөзүңүз каныңызда катылган!

 

 

 

Буга ишенбей койсоңуз болот, бирок илгертен эле адамдын маңызы, адаттары, алып жүрүүсү, темпераменти канында деп айтылып келет. “Канында бар да” деген сөздү көп эле уксаңыз керек.

Америка окумуштуулары, изилдөө өткөрүп жана 3000 ден ашык айымдарды изилдеп, алардын сексуалдуу темпераменти анын канынын группасынан көз каранды, - деген кызыктуу жыйынтыкка келишти.

Андай болсо, ар бир төрт группанын ээлери тууралуу эмне кызыктарды айтса болот?

I группа

I группанын ээлерии өтө кумардуу, бирок ошол эле кезде кайраттуу айымдар. Ал төшөктө чарчаганды билбеген, аппетити кенен “жолборс”. Ага ойногон жагат, бирок анын кайратту мүнөзүн эске алсак, аны азгыруу оңойго турбайт.

Ал эркекти төшөктө 100% “катуу эмгектенгенге” мажбурлайт. Башка эркектерге көңүл кош мамиле кылат, болгон энергиясын өзүнүн эркегине коротот. Абдан ишенимдүү жана күйөөсү үчүн, он жылдап чогуу жашаган күндө дагы асылкеч жана табышмак бойдон калат.

II группа

II группанын ээси I группанын ээсинин антиподу (карама-каршы мүнөз). Ал карьера куруучу, секс анын керт башынын пайдасы үчүн эле керек. Көп убагын өзүнө коротот, бирок эркекти, өз жанынан чыгаргысы келбегендиктен, ага эркелеп жана канааттандырат.

Анда “муздак” акыл эс менен эсепчилдик айкалышкан. Ошондуктан бизнесте көбүнчө ийгиликке жетет. Ал ала жипти аттабайт жана төшөктөн ар түрдүүлүктү издебейт. Аны сексуалдык жактан канааттандыруу оор, бирок тойбостугунан эмес, көбүнчө, секске болгон кайдыгерлигинен.

 
III группа

III группанын ээси, жактырса дагы, жашоосунда секске көп маани бербейт. Сексти жакшы билет, жана кайсы убакта канааттандырып, кайсы убакта өзүнө көңүл бурушту түшүнөт. Оргазмды мыкты сымалдаштырат. Төшөктө, бир туруп назик айым болуп калса, бир туруп тайбас амазонкага айланып, ойнойт.

Анын жашоосу – оюн, жана бул айым өзүн ээн эркин сезет. Жалгыз адамды сүйүүчүлөрдөн эмес, өнөктөрдүн алмашышына жеңил карайт, себеби адатка айланган жалган көз караштардан бош. Бирок өнөк алмаштыруу менен, сексте идеал издебейт, болгону кызыкчылык үчүн гана.

IV группа

Бул группанын ээси – сексти ийне жибине чейин билген сезимтал айым. Ал эркекти комплекстерден арылтып, ага эркиндик бере алат. Дайым оргазмга жеңил жетет, жана, төшөктө эксперимент кылганды жакшы көргөндүктөн, эркектин каалаган кыялын орундатат.

Үй бүлөлүк мамилеге олуттуу карайт, көбүнчө бир адамды сүйүүчүлөрдөн, бирок, эркектин ыракаттанганына канааттанып, тандаган адамына бардык сексуалдык ааламды тартуулайт.