Алар жөн гана курсагына жип байлап коюшту... Жыйынтыгы укмуштуу!!!

Бул жаңы ыкма сиздин курсакты жалпак жана тыкан кылганга жардам берет. Бардыгы эң жөнөкөй!

Көрсө, кадимки эле жипти белге ороп байлап коюп, жалпак, тыкан курсакка спортзалдагы чарчаткан көнүгүүлөрдү жасабай эле жетсе болот экен. Жип сага дайым курсак булчуңдарыңды тартып турушуңду эстетип турат.

 

Бул аягы жок диеталар менен көнүгүүлөргө эң жакшы альтернатива. Жип дайым курсак жана бел булчуңдарын түйүп турууну эскертип турат – дешет физиотерапевттер.

Жипти кесип алып, курсакты тегерете белди курчап ороп, жарым демди чыгарып туруп байлап коебуз. Башкысы, дем алганда жиптин байлануу экени сезилип турушу зарыл. Ал сиздин курсак булчуңдарына басым жасап, курсакты бош карматпай, булчуңдарды тартып, чыңап турууну дайым эстетип турат. Башкача айтканда сиз дайым, каякта болбосун булчуңдарыңызды машыктырып турасыз. Жипти колдон келишинче көпкө тагыныңыз, аны менен жалпак курсакка гана жетишпестен, келбетиңиз да жакшы болот.

Бул метод сиздин курсак булчуңдарыңызга күнү-түнү күч берет жана жумасына үч жолу көнүгүү жасаганга караганда эффективдүү болот.

Жыйынтыкка эч кандай психологиялык жана физикалык күч жумшабай жетесиз.