Алаканыңызды караңыз: үч бурчтук, жылдыз же ромб тагдырыңыз тууралуу көп нерсени айтып берет ...

Илгертен бери адамдар өз тагдырларын кол менен болжолдоп, алакандагы сызыктар эмнени билдирерин билүүгө аракет кылышкан.

Биздин алаканыбызда белгилүү бир маанидеги ар кандай фигуралар классификацияланган. Үч бурчтуктардан, жылдыздардан жана ромбдордон тышкары, үч тиш, жарым ай, балык жана крест сыяктуу формалар бар.

Алаканыңызды жакшылап караңыз. Эмне көрүп жатасыз?

 

Үч бурчтук: Алаканыңызда үч бурчтук барбы? Анда сизде мега талант бар экен! Ар кандай көлөмдөгү үч бурчтук өзгөчө талантты көрсөтөт. Ал эми үч бурчтук канчалык чоң болсо, коомдогу кадыр-барктуу адам болуу мүмкүнчүлүгү ошончолук көп болот.

Жылдызча: Эгерде алаканыңызда кичинекей сызыктардын кесилишинен турган жылдыз формасы чагылдырылса, анда сиз күчтүү жана конкреттүү жөндөмдөрдүн ээсисиз. Жылдыздын жашоо сызыгынын жогору жагында сөөмөйдүн астында жайгашкандыгы сизди илимге, философияга же динге берилген, акыл-эс жөндөмдүүлүгү жогору адам катары билдирет.

Ромб: Алакандагы тагдыр сызыгы ромбдун бир четин түзөт, бул авантюризмдин чексиз руху жана белгисиз нерсени билүүгө болгон каалоо жөнүндө сөз кылат. Мындай адамдар укмуштай кайраттуулук жана ал тургай, ойлонбой иш кылаары менен айырмаланат. Сиз ромб көрүп жатасызбы? Анда сиз тобокелге барганды жактырган изилдөөчүсүз. Бирок тобокелдик асыл иш экендигин билеиизби?

Балык: Бул форма алмаз формасына абдан окшош. Бирок өзгөчөлүгү балыктын куйругуна окшогон негизги форманын астындагы үч бурчтукта жатат. Бул белгини тапкан адам өтө динчил адам.

Жарым Ай: Эгерде сизде 2 сызык болуп, алардын кесилиши жарым айды же орокту түзсө, анда сиз түзмө-түз келечекти алдын ала айта алган адамсыз. Сиздин интуицияңыз ушунчалык күчтүү болгондуктан, жакындарыңыз бир нече жолу сизден кеңеш сурап кайрылышкан. Сиз өзүңүздү тааныдыңызбы?

Үч тиш: Алакандагы жашоо сызыгы үч бөлүккө бөлүнүп, тридентти (үч тишти) түзсө: сиз түзмө-түз Кудайдын коргоосундагы адамсыз жана сизге эч нерсе зыян келтире албайт.

Крест: Бул белги адамдын руханий экендигин, бирок адам рухунун чегин изилдөөгө жакын эместигин көрсөтөт. Бул негизинен белгилүү бир руханий билимге ээ адам.

"Жакты" кнопкасын басып, Facebook
барагыбызга
жазылыңыз.
Биринчилерден болуп бизди окуңуз.