Алаканыңызда бул тамгалардын бирөө болсо, демек сиз өзгөчө адамсыз

Алакандагы сызыктар адам жөнүндө көп нерсе айтат. Аны окуганды билгендер бул сызыктар менен адамдын мүнөзүн, темпераментин билгенге болот деп айтышат. Андан сырткары ойго келбеген нерселерди да билгенге болот.

Эгерде алаканыңыздагы сызыктар бул тамгаларга окшош болсо:

 

 

“М” тамгасы:

Интуиция күчтүү, качан тобокелге барганга болот, качан артка чегиниш керек билесиз. Жашооңузда жеңилүү аз жана келечекке койгон пландарыңыз чон. Алдыга максат коюп, аны көздөй барганды билесиз. Бул тамгасы бар аялдар акылдуу жана тапкыч. Финансы жагын жакшы түшүнүп, бизнести билет. Эгерде тамга сол алаканда болсо аялдын ички туюму өрчүгөн. Түгөйүнө ийгилик алып келет.

"V" тамгасы:

Хиромантияда бул тамганын болуусу ийгилик жана байлыктын символу. Оокаттуулук эмес – байлык. Мамилени оңой түзүп, адамдын оюн билип турат, оной таанышып, ага жардам бере алгандар дайым тегерегинде болот. Эгерде колуңузда “V” тамгасы болуп, бирок каалаганыңызга жете элек болсонуз, кайгырбаңыз. Баардыгы алдыда. Ийгиликтүү адамсыз. Фортуна сиз тарапта.

“Х” тамгасы:

Сизде атаандаштык жашайт. Бирок, башка мүнөздөмө “Х” тамгасы кайсыл алаканыңызда экенине байланыштуу.

Сол колуңузда:

Кимдин сол колунда болсо ал эмоционалдык интеллекти жогору. Камкордук кылганды билген адамдар. Алардын жүрүм туруму айланадагыларды суктандырат.

Оң колуңузда:

Терең анализдегенди билген адам. Аларды туюктукка такаган жагдай болбойт. Эстүү адамдар, ойлонуп иш кылат.

Эки колуңузда:

Тамга эки колунда тең болгон адамдарда сезимталдык менен интеллектуалдык бириккен. Мындай адамдар чанда жолугат, ар тараптуу өнүккөн, талантуу, акылдуу, өзүнө тартып турат. Эмоционалдык интеллектин логикага бириктирип, миллиондогон адамдар кыялында да элестетпеген нерселерге жетишет.