Алакандагы бул сызык көп нерсени айтып берет

Адамдын алаканындагы сызыктарды изилдегендерди хиромант деп коюшат. Бул алгач Кытай жана Азиянын башка өлкөлөрүндө изилдене баштаган.

Илгерки окумуштуулардын изилеп калтырып кеткендерин азыр биз силерге айтып беребиз. Тагыраак айтканда бул алакандагы бир сызык тууралуу.

 

 

Сол алакандагы сызык оң жактагыдан бийик

Тапкан сүйүүсү үчүн акырына чейин күрөшөт

Эч нерседен коркпойт

Табигый сулуулугу бар

 

 

Оң алакандагы сызык солдукунан бийик

Ачык-айрым, шайыр адам. Бардыгын бетке айтат.

Кары адамдардын айланасында болгон жагат

Башкаларды даана көрүп турат, калп сүйлөп же жасалма болгондорду дароо сезет

Өмүрлүк жар тандоодо өзүнөн улууларды тандайт

 

 

Эки алакандагы сызык бирдей болсо

Ички дүйнөсүндө бала бойдон

Жакын адамдарына өтө берилгендик менен мамиле кылып, алардык кайгы кубанычын тең бөлүшөт.

Өмүрлүк жарды жакындарыңыз жактырган адамды тандайт

Башкалардын айтканын кыя албайт

Жашоодогу бардык өзгөрүүлөр бул адамдарга кыйынчылык туудурат. Канткен күндө да баарына туруштук берип, күрөшүүгө даяр.

 

 

Достор мына ушундай кызыктуу маалымат экен. Сиздин алакандагы сызыктар менен жогорудагы жазылгандар дал келдиби?