Адамдын инсандык сапаты менен басышынын кандай байланышы бар?

Кийген кийимибиз, басканыбыз, бет түзүлүшүбүз, сүйлөө стилибиз, үнүбүз, хоббибиз жана жактырып уккан музыкабыз биздин инсадык сапатыбыз жөнүндө көп жаңы нерсе ачып берет. Адамга байланышкан баардык нерселер анын инсандыгын көргөзөт,  психологиялык жактан кичине түшүнүгү бар адам, көз менен күндө көрүп жүргөн нерседен эле, сиз байкабаганды айта алат.

 

 

 

Мисалы сиздин басканыңыз сиздин инсандыгыңызды гана эмес, учурдагы маанайыңызды да чагылдырат. Эгер өзүңүздү бактылуу сезсеңиз, басканыңыз да шамдагай болуп, кадамдарыңыз ылдамдайт. Эгерде адамдар өздөрүн ишенимдүү жана тайманбас сезсе, кадамдары чоң болот, адатта чогу сейилдеп жүргөн досторун ашып кетет.

Кээ бири жерди ойо басат, бул толук болгону үчүн эмес, тырышчаактыктан. Туруктуу адамдар кадамды оор таштайт. Тырышчаактык жакшы, бирок ийкеми жок адамдар да дал ушундай басышат.

Кээ бир адамдар алы жок калгансып, бутун сүйрөп араң басышат. Мындай адамдар кайгыга чөмүлүп же депрессияда жүргөндөр. Ошондой эле келечек алдындагы белгисиздикти же коркунучту да түшүндүрүшү мүмкүн.

 

Кыздардын "мышыктай басышы" – "мени карагыла" – деген сыяктуу өзүн көрсөткүсү келгени. Эркектердики деле ошондой, мода көрсөтүп жаткансып.

Колду чөнтөкө салып алып басуу, өзүнүн азыркы абалына канааттанбагандыгы, же кийип турган кийими жакпай жатканы.

Башты жогору көтөрүп баскан – маанайы жакшы экенин түшүндүрөт, башыңыз ылдый болсо – ал ахыбалыңыз начар экенин көргөзөт.