Адамдын басышын көрүп ал жөнүндө эмне айтса болот?

Адамдын басышында баары маанилүү – ылдамдык, кадамдын амплитудасы, басып баратканда колдун шилтелиши.

Адамдын басышын карап, анын мүнөзүн жана маанайын айтса болот.

 

 

– Өзүнө ишенген адам колун шилтеп, катуу кадам жасап, көздөгөн максатына батырак жетчүдөй ылдам басат. Мындай адамдын келбети түз жана көз карашы туруктуу. Жакшы, түз келбет адамды өзүнө ишенгендей жана сымбаттуу көрсөтөт.

– Умтулган жана бат кадамдар максаттуу адамдарга тиешелүү. Мындай адамдар көбүнчө ийгиликке жетишет.

– Салмак менен баскандар – лидерлер, буттары түз, сөздөрү өткүрлүү, кадамдары бат-баттан. Мындай адам өзүнө өтө эле катуу ишенет.

– Тынч, өзүнө ишенбеген, башкалардын көңүлүн бурдургусу келбеген адамдар, мүнөзүн басышында да көрсөтөт: абайлап, жерге биринчи бутунун учун коюп, шашпай уурданып басышат. Мындай адам көбүнчө өз оюна чөмүлүп жүрүшөт жана көп сүлөшпөйт. Ошентсе да, жакшы дос жана мыкты баарлашуучу болушу мүмкүн.

– Жеке жашоосунда жол болбостук болгон аялдардын басышы оор жана олдоксон болот.

– Шашпаган, өтө кооз кадамдар адамдын көңүлкоштук, муздак, кээде зыянкеч жана керсейген мүнөзүн көрсөтөт. Мындай адамдарга эч нерсе жакпайт.

–  Катуу, такалардын үнүн угуза басыш өзүн тың катары көрсөткүсү келген адамдарда болот, бирок, чынында, алардын өзү жардамга муктаж. Ошондой эле мындай адамдар ойсоң болушуп, контактка да оңой чыгышат.

– Эгер адамдын маанайы жок болуп турса, ал шашпай, буттарын сүйрөп басат. Колдору чөнтөктө, ийнин куушуруп, көзү буттарын караган – чарчаган жана эзилген адамдын белгиси.

– Бир несеге кабатыр болуп турган адам, жерди карап жана бир аз ийнин куушуруп алып басат, кээде колдорун артка алып жүрөт.

– Бир калыпта, шашпаган кадам адамдын бейкапар экенинен кабар берет. Мындай адамдар сарамжалдуу жана түз, ал эми мамиледе ишенимдүү жана сабырдуу болушат.

– Оор, буттарын бир аз сүйрөп жана колун шалпайтып басыш – мүнөзү бош адамдын белгиси.

– Эгер адам басып баратканда колун катуу силкип турса, бул анын арам ою жоктугунан жана алдыга умтулгандыгынан кабар берет. Көбүнчө ал ачык, жандуу жана чыгармачыл натура. Аны менен иш алып барыш жагымдуу жана сүйлөшүү жеңил.

Өзүң жөнүндө жакшы таасир түзүш – анча деле оор эмес, өзүңдүн алып жүрүүңө гана көз салып жүрүш керек. Басыш да сиздин маанайыңызды көтөрүп, айлана менен мамилеңизди жакшырта алышы мүмкүн.

"Жакты" кнопкасын басып, Facebook
барагыбызга
жазылыңыз.
Биринчилерден болуп бизди окуңуз.